Πολιτική

Ερώτηση βουλευτών/τριών του ΣΥΡΙΖΑ για την ανέγερση νέων Δικαστικών Μεγάρων

Με ερώτηση τους προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Υποδομών και Μεταφορών 36 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της αν. Τομεάρχισσας Δικαιοσύνης, Ειρήνης Αγαθοπούλου, φέρνουν στο επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει η κυβέρνηση την ανέγερση των Δικαστικών Μεγάρων ανά την επικράτεια.

Πρόκειται για τα Δικαστικά Μέγαρα Θεσσαλονίκης, Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς, Λαμίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων. Βάσει δημοσιευμάτων αλλά και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3254/Β’/5.8.2020 η κυβέρνηση παρουσιάζει τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως τον μόνο τρόπο υλοποίησης αυτών των έργων.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι είναι ξεκάθαρη σε όλους η ανάγκη βελτίωσης των κτιριακών υποδομών των χώρων άσκησης της δικαστικής λειτουργίας. Όμως αυτή η ανάγκη δεν μπορεί να γίνει η ευκαιρία για την ανάθεση της κατασκευής και της εκμετάλλευσης των Δικαστικών Μεγάρων σε ιδιώτες κατασκευαστές και μεγαλοεργολάβους, με το δημόσιο σε ρόλο «πελάτη» να πληρώνει για αυτά τα ακίνητα.

Στην ερώτηση τους οι βουλευτές ζητούν να κατατεθούν οι απαραίτητες μελέτες και τα χρονοδιαγράμματα βάσει των οποίων η κυβέρνηση επέλεξε την λύση των Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την μελέτη και την κατασκευή των Δικαστικών Μεγάρων και όχι του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) που είναι Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό ιδρύσεως την κάλυψη των αναγκών στέγασης και εξοπλισμού των Δικαστικών Κτιρίων, Σωφρονιστικών και Αναμορφωτικών Καταστημάτων και λειτουργεί με ιδίους πόρους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
• Δικαιοσύνης
• Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: «Κατασκευή νέων Δικαστικών Μεγάρων»
Η εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών κτιρίων αποτελεί βασικό συστατικό της άσκησης της δικαστικής λειτουργίας. Η Πολιτεία οφείλει να παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για τους δικαστικούς λειτουργούς αλλά και για τους πολίτες και τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση αυτών των κτιρίων.
Σε συνέχεια των παραπάνω διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ότι: «Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε με το ν.δ.1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στέγασης και εξοπλισμού των Δικαστικών Κτιρίων, Σωφρονιστικών και Αναμορφωτικών Καταστημάτων και λειτουργεί με ιδίους πόρους, υποστηρίζοντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην υλοποίηση του έργου του.
Από την ίδρυσή του, ο βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού τόσο στον τομέα της στέγασης όσο και στον τομέα λειτουργίας της Δικαιοσύνης, καθώς και η δημιουργία αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών Κράτησης.»
Βέβαια, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης δεν έχει καμία σχέση με τα παραπάνω, καθώς βάσει δημοσιευμάτων, αλλά και σύμφωνα με το ΦΕΚ 3254/Β’/5.8.2020, παρουσιάζονται οι Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ως ο μόνος τρόπος υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος από την κυβέρνηση. Αναθέτοντας ουσιαστικά την κατασκευή αλλά και την εκμετάλλευση των Δικαστικών Μεγάρων σε ιδιώτες κατασκευαστές και μεγαλοεργολάβους, με το δημόσιο σε ρόλο «πελάτη» να εκμισθώνει αυτά τα ακίνητα για την χρήση τους.
Επειδή παρά του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, η κατοχύρωση των διαγωνισμών για αυτές τις συμπράξεις με ιδιωτικές εταιρείες, με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, ξεφεύγουν από το χαρακτήρα του επείγοντος.
Επειδή το δημοσιονομικό κόστος θα είναι ιδιαίτερα αυξημένο αν υλοποιηθούν αυτά τα έργα μέσω ΣΔΙΤ και όχι μέσω των υπηρεσιών του δημοσίου. Ως δημοσιονομικό κόστος ορίζεται και η εκμίσθωση αυτών των ακινήτων για δεκαετίες αλλά και τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου από την εκμετάλλευση χώρων των κτιρίων.
Επειδή είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών στέγασης των δικαστικών λειτουργιών.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Προτίθενται τα Υπουργεία σας να προχωρήσουν τις απαραίτητες μελέτες αλλά και την κατασκευή των νέων Δικαστικών Μεγάρων μέσω του Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και αν όχι γιατί;
2. Έχει κοστολογηθεί η δημιουργία των Δικαστικών Μεγάρων μέσω ΣΔΙΤ και προκύπτει ότι συμφέρει το ελληνικό δημόσιο;
Παρακαλούμε να κατατεθούν οι οικονομικές μελέτες, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα, βάσει των οποίων έγινε η επιλογή να προχωρήσουν οι διαδικασίες ανέγερσης των Δικαστικών Μεγάρων μέσω ΣΔΙΤ και όχι μέσω ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Περισσότερα

Ανδρέας Βεργίδης: Η γαστρονομική “ταυτότητα” της Π.Ε. Κιλκίς εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη

Η γαστρονομία ως “κομμάτι” της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και ‘’ταυτότητας’’ της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στην […]

Δείτε ακόμα