Εκπαίδευση

Διακρατική συνεργασία με σκοπό την ανάπτυξη υδάτινων πόρων και πολιτιστικής κληρονομιάς

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ εκδόθηκε ο ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Mediterranean θα υλοποιηθούν δραστηριότητες του έργου MED-QUAD, με στόχο την συνεργασία   των ακαδημαϊκών φορέων, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στους τομείς των υδάτινων πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο έργο MED-QUAD πέρα από τους επτά εταίρους της σύμπραξης που αποτελούνται από τον συντονιστή εταίρο «Επιμορφωτική Κιλκίς» Μ.Ε.Π.Ε.  και τους ακαδημαϊκούς φορείς   Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)Πανεπιστήμιο l’Aquila (Ιταλία), Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport – AASTMT (Αίγυπτος), Al-Balqa’ Applied University – BAU (Ιορδανία), Palestine Polytechnic University – PPU (Παλαιστίνη), University of Sousse (Τυνησία), θα συμμετάσχουν ενεργά έξι επιπλέον φορείς από τις συμμετέχουσες χώρες με ρόλο υποστηρικτή. Ποιοι φορείς λοιπόν θα είναι οι υποστηρικτές του έργου MEDQUAD και ποιες είναι οι προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στο έργο;

Αρχικά, ας εξηγήσουμε ποιος είναι ο ρόλος των υποστηρικτών εταίρων: οι υποστηρικτικοί οργανισμοί θα συνεργαστούν εθελοντικά στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου σε ότι αφορά την προβολή των στόχων του έργου, τη συμβολή στην λήψη σημαντικών αποφάσεων μέσω της συμμετοχής σε συζητήσεις και τυχόν συναντήσεις, την παρακολούθηση της εξέλιξης των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου, την ευρύτερη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αλλά και στον πολλαπλασιασμό αντίστοιχων δράσεων στο μέλλον. Το έργο MEDQUAD θα υποστηρίξουν οι:

Δήμος Κιλκίς

Comune dellAquila / Municipality of LAquila (Ιταλία)

Housing and Building National Research Center – HBRC (Αίγυπτος)

Hebron Municipality (Παλαιστίνη)

Millennium Energy Industries – MEI (Ιορδανία)

Ministry of Higher Education and Scientific Research, MHESR (Τυνησία)

Οι εκπρόσωποι των υποστηρικτικών φορέων θα μεταφέρουν στο πρόγραμμα MEDQUAD τις γνώσεις και τις εμπειρίες από τη συμμετοχή των φορέων σε προηγούμενα έργα διακρατικής συνεργασίας. Ειδικότερα, η συμμετοχή των εκπροσώπων των δήμων και περιφερειών του εταιρικού σχήματος στα «ζωντανά εργαστήρια» (που θα λειτουργήσουν πιλοτικά στο πλαίσιο του MED-QUAD στις χώρες των εταίρων) αναμένεται ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στην υλοποίηση των ερευνών και στην επιτυχημένη λειτουργία των εργαστηρίων.

Μέσω των ζωντανών εργαστηρίων θα εφαρμοστούν πιλοτικά καινοτόμες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης νερού και της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι υποστηρικτές εταίροι με την ενεργή συμμετοχή τους, θα λειτουργήσουν και ως πομπός πληροφοριών για το έργο στην τοπική κοινότητα αλλά και ως δέκτης των θετικών αποτελεσμάτων που θα δημιουργηθούν (π.χ. αξιοποίηση εξοπλισμού των εργαστηρίων, αποτελέσματα ερευνών, καινοτόμες λύσεις σε τυχόν δυσκολίες που υπήρχαν, ενδυνάμωση των γνώσεων και της συνεργασίας μεταξύ των βασικών συντελεστών της προσέγγισης τoυ τετραπλού έλικα, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών).

Έτσι, οι προσδοκίες των υποστηρικτών εταίρων σχετίζονται με τα άυλα αποτελέσματα που θα αποκτήσουν από την εν λόγω διακρατική συνεργασία (π.χ. ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, σχηματισμό ομάδων ανάπτυξης πόλεων/City Development Group που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της προώθησης του ρόλου των «κοινωνικά ευαισθητοποιημένων πανεπιστημίων» /civic university). Επίσης, οι εταίροι στοχεύουν στην αξιοποίηση (σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο) των υλικών αποτελεσμάτων που θα δημιουργήσει το εταιρικό σχήμα και είναι τα εξής: ζωντανά εργαστήρια, κοινά σχέδια μεταξύ πανεπιστημίων και ΜΜΕ, εκπαιδεύσεις επαγγελματιών στον τομέα της επιχειρηματικότητας, κυκλοφορία χρήσιμων εκδόσεων, δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών). Οι νέες προοπτικές, που θα δημιουργήσει το MED-QUAD στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη και την καινοτομία αναμένεται ότι θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά. Στο στάδιο αυτό οι υποστηρικτές εταίροι έχουν ήδη ενημερωθεί για τους στόχους του έργου από κάθε εταίρο και κάνει τις πρώτες σημαντικές συζητήσεις που αφορούν το σχεδιασμό και εξοπλισμό των ζωντανών εργαστηρίων.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει προϋπολογισμό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Εντελώς αναμενόμενο

Τον Γιώργο Γεωργαντά βράβευσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κιλκίς την περασμένη Κυριακή κατά την διάρκεια του ετήσιου χορού του, στο  «Κτήμα των Ευχών». […]

Ο δήμος Κιλκίς σε ρόλο… Πόντιου Πιλάτου διέλευσης οχημάτων αποκομιδής βαρέων απορριμμάτων από ιδιοκτησίες περιοχής Ηρώου

Νέα “επεισόδια” προστίθενται στο “σήριαλ” της αυθαίρετης διέλευσης οχημάτων αποκομιδής βαρέων απορριμμάτων από ιδιοκτησίες στην περιοχή του λόφου του Ηρώου, […]