Γενικά

Εργασίες συντήρησης στην νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς

Σε εκτεταμένες συντηρήσεις βασικών οδικών αρτηριών προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της υλοποίησης τριών έργων συντήρησης, που δημοπρατήθηκαν εντός του 2015, με συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμυρίων ευρώ (τελικό κόστος περίπου 4,5 εκ. ευρώ).

Οι εργασίες, σύμφωνα με την διεύθυνση τεχνικών έργων της ΠΚΜ, αφορούν στην επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των πιο επικίνδυνων φθορών του οδοστρώματος και στην αποκατάσταση των λειτουργικών στοιχείων των οδών, όπως την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και γενικά τη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας στους συγκεκριμένους δρόμους. Εκτός από τις εργασίες επισκευής των ασφαλτικών του οδοστρώματος (ασφαλτοστρώσεις) θα επισκευαστούν τα στηθαία ασφαλείας, τα κιγκλιδώματα και οι πινακίδες, θα γίνουν καθαρισμοί χόρτων και κλαδεύσεις δένδρων, διαγραμμίσεις και όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας των εθνικών οδών.

Οι δρόμοι στους οποίους συνεργεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης είναι η επαρχιακή οδός Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, η νέα εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, η εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και η εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, όταν αφορά στην νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς οι εργασίες θα λάβουν χώρα στα πιο επιβαρυμένα σημεία από την διασταύρωση της με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης –Σερρών μέχρι τα όρια του νομού Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα