Κοινωνία

Στο πρόγραμμα «Έρασμος+» συμμετέσχε το ΕΕΕΕΚ Κιλκίς

Aπό το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Κιλκίς ανακοινώθηκαν τα εξής:
«….Υπάρχουν Υπάρχουν δράσεις που μας θυμίζουν, ακόμα και τώρα ότι η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά και συνεργατικά. Προγράμματα τα οποία υλοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας που όμως έχουν ποιότητα και αξία.

Ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και το «Έρασμος+» ή «Erasmus+» με τίτλο “Together Better- Join Us” («Μαζί καλυτερα-Ενώστε μας» στο οποίο συμμετέχει το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Κιλκίς (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής μέσω επισκέψεωνεκπαιδευτικών και μαθητών δημοσίων σχολείων. Το πρόγραμμα έχει διετή διάρκεια και οι συμμετέχουσες χώρες είναι οι Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λεττονία, Τουρκία, Εσθονία, Πολωνία και Ιταλία) . Στην διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν και οι αντίστοιχες επισκέψεις, διάρκειας πέντε ημερών, σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

Στο πλαίσιο λοιπόν του «Έρασμος+» ή «Erasmus+» το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς εκπροσωπούμενο από διευθύντρια Ελένη Τεχλικίδου και την εκπαιδευτικό Αναστασία Καλαμάτα, ταξίδεψε στις 11 Ιανουαρίου στην πόλη Κουρτραί ή Κορτράικ του Βελγίου και συγκεκριμένα στην πόλη Κόρτριγκ όπου συνάντησε τους Ευρωπαίους εταίρους του προγράμματος. Η συγκεκριμένη συνάντηση αποσκοπούσε στην γνωριμία με τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχόντων χωρών αλλά και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πρόβλημα της παραβατικής σχολικής συμπεριφοράς. Κάθε εταίρος παρουσίασε, μετά από έρευνα στο σχολείο του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις τεχνικές που υιοθετεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων καταστάσεων. Η τελική συζήτηση μεταξύ των εταίρων ανέδειξε την σπουδαιότητα του προβλήματος, τις κοινές πρακτικές που ακολουθούνται αλλά έδωσε και το ερέθισμα για την ανάπτυξη νέων τεχνικών.

Οι βαλίτσες της επιστροφής ήταν γεμάτες από όμορφες στιγμές, εμπειρίες αλλά και γνώση. Γνώση η οποία μεταλαμπαδεύτηκε στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αλλά και τους μαθητές του.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί στις 10 Απριλίου με τους Ευρωπαίους εταίρους να συναντώνται αυτή την φορά στην πρωτεύουσα της Λετονίας Ρίγα και να εργάζονται πάνω στην ανίχνευση και ανάπτυξη των ταλέντων των μαθητών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα