Γενικά

Το ΕΕΕΕΚ Κιλκίς συμμετέχει στο πρόγραμμα «Έρασμος +»

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ερασμος+», του οποίου το όνομα προήλθε από τον Ολλανδό ανθρωπιστή και φιλόσοφο του 15ου αιώνα, προωθεί την δια βίου εκπαίδευση και ενισχύει τις λεγόμενες εγκάρσιες δεξιότητες όπως την φιλομάθεια, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, την ανεκτικότητα και την αυτοπεποίθηση.

Επίσης, προάγει πρακτικές κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και ρατσισμού, την επικοινωνία και φιλία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες καταρρίπτοντας στερεότυπα, γνωριμία με καινούριες συνθήκες και άλλο τρόπο ζωής.

Το εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Κιλκίς συμμετέχει σε επί μέρους πρόγραμμα του «Ερασμος+» “Together Better – Join Us” για το σχολικό έτος 2015-16. Υλοποιώντας με επιτυχία τις δύο προηγούμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Βέλγιο και την Λετονία, το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ συνεχίζει τον κύκλο του προγράμματος ανταλλαγής μέσω επισκέψεων εκπαιδευτικών και μαθητών, με την εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία. Οι συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος είναι οι Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Λετονία, Ιταλία, Τουρκία, Εσθονία και Πολωνία.

Οι επισκέψεις μέσω του προγράμματος εκπαιδευτικών και μαθητών στις εταίρες χώρες παρέχουν την δυνατότητα γνωριμίας της κουλτούρας, των πολιτιστικών παραδόσεων και αντιλήψεων των χωρών, τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα και την ανταλλαγή καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων.

Η συνάντηση των εκπροσώπων των σχολείων των εταίρων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Τρανάτε της Ιταλιας κοντά στο Μιλάνο της Ιταλίας, το διάστημα 15-21 Μαΐου 2016 και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Κιλκίς, θα εκπροσωπηθεί από την διευθύντρια Ελένη Τεχλικίδου και την εκπαιδευτικό Νίκη Βουλκίδου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα