Οικονομία

Έντονο το ενδιαφέρον γιά το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έντονο το ενδιαφέρον γιά το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά έφθασαν οι εγκρίσεις των προτάσεων που κατατέθηκαν από Κιλκισιώτες επιχειρηματίες-επαγγελματίες στο πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορείου και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν ανήλθαν σε67 και απ’ αυτές εγκρίθηκαν οι 58(ποσοστό 86%). Οι αρχικές προτάσεις είχαν συνολικό προϋπολογισμό 10.165.426 ευρώ. Το κονδύλιο των 58 εγκριθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 9.718.920 ευρώ (ποσοστό 95,6%).
Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση των δράσεων κατά 50%.
Οι προτάσεις που έχουν εγκριθεί αφορούν ποσοστό 74% για δράσεις στο δήμο Κιλκίς και 26% στο δήμο Παιονίας.
Οι προτάσεις των Κιλκισιωτών επιχειρηματιών κατατέθηκαν είτε μέσω του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου είτε απ’ ευθείας στον ενδιάμεσο φορέα που είναι το ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ (κέντρο επιχειρηματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης).
Το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη της τελικής έγκρισης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα