Πολιτισμός

Επιτροπές για προστασία των μνημείων πολιτισμού συγκροτεί ο δήμος Παιονίας

Από τον δήμο Παιονίας εκδόθηκε η ακόλουθει ανακοίνωση:

Η δημοτική αρχή Παιονίας, επιδιώκοντας να ενεργοποιήσει όσους δημότες ενδιαφέρονται και επιθυμούν να προσφέρουν γνώσεις, ενέργεια και ιδέες για την βελτίωση και την ανάπτυξη του τόπου μας και για θέματα καθημερινότητας που αφορούν τον κάθε δημότη, προτίθεται να δημιουργήσει επιτροπές και ομάδες εργασίας σε διάφορους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό αποφάσισε την συγκρότηση «ομάδας εργασίας για την προστασία των μνημείων πολιτισμού και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει, στην περιοχή του δήμου Παιονίας» και προσκαλεί όσους δημότες έχουν ακαδημαϊκές γνώσεις ή σχετική εμπειρία και μπορούν να διαθέσουν τον απαιτούμενο χρόνο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 75-77, είτε μέσω fax στο 23433-50160 έως την Tρίτη 3 Μαρτίου 2020.

Οι κύριοι στόχοι, της υπό σύστασης ομάδας εργασίας, μεταξύ των άλλων είναι η δημιουργία κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, ώστε να κατανοήσει τη δυναμική της διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, η επικέντρωση στην εκπαίδευση και την δια βίου μάθηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, δια των πολιτιστικών αγαθών, η προετοιμασία της συμμετοχής του δήμου στη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών σε συνεργασία με το υπουργείο πολιτισμού και ειδικότερα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς και την εφορεία νεότερων μνημείων, η προετοιμασία της συμμετοχής του δήμου στην ωρίμανση και οργάνωση τοπικών πολιτιστικών σχεδίων, η αναζήτηση πόρων για τον πολιτισμό, η αναζήτηση καλών πολιτιστικών πρακτικών και η ενσωμάτωση τους, στις πολιτικές του δήμου και η δημιουργία στρατηγικού σχεδίου για την πολιτιστική επικοινωνία.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα