Γενικά

Επιτόπια αυτοψία του Α.Βεργίδη στα οδικά έργα του νομού

Ο αντιπεριφερειάρχης της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης, μετέβη την Τετάρτη 16.10.19 στον κόμβο του Μεταλλικού ώστε να πραγματοποιήσει επιτόπια αυτοψία αλλά και να ενημερωθεί από υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Έργα βελτίωσης – επισκευές υφιστάμενων οδοστρωμάτων εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ», Υποέργο: «Βελτίωση- επισκευή υφιστάμενων οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Κιλκίς σε τμήματα των οδικών αξόνων α)Νέα εθνική οδός όρια νομού Θεσσαλονίκης – Ν. Σάντα – Μεταλλικό – Δροσάτο (με την πρόσβαση προς Μεθοριακό σταθμό Δοϊράνης έως τα όρια Ν. Σερρών) και β) επαρχιακή οδός 9 Κιλκίς – Μ. Βρύση – Πολύκαστρο – Αξιούπολη».

Το έργο αυτό αρχικού προϋπολογισμού 4.200.000,00 €, χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αποσκοπεί στη συντήρηση και αποκατάσταση, καθώς και διαγράμμιση των τμημάτων που θα συντηρηθούν, τμημάτων επιφάνειας του οδοστρώματος της νέας εθνικής οδού όρια νομού Θεσσαλονίκης – Ν. Σάντα – Μεταλλικό – Δροσάτο (με την πρόσβαση προς μεθοριακό σταθμό Δοϊράνης έως τα όρια Ν. Σερρών) καθώς επίσης και της επαρχιακής οδού 9 Κιλκίς – Μ. Βρύση – Πολύκαστρο – Αξιούπολη.

Οι οδικοί άξονες επί των οποίων πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης, δέχεται μεγάλο όγκο οχημάτων τόσο εξαιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο, καθώς οδηγεί σε πύλη εισόδου της Χώρας (νέα εθνική οδός) όσο και εξαιτίας του ότι συνδέει τους δύο δήμους Κιλκίς και Παιονίας της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Ως εκ τούτου οι εργασίες αυτές αφενός είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας και αφετέρου θα βελτιώσουν την υφισταμένη κατάσταση του οδοστρώματος σε όποια τμήματα του οδικού δικτύου γίνουν, μέχρις εξαντλήσεως των διατιθέμενων πιστώσεων.

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα