Αγροτικά

Επιστροφή χρημάτων από αγορά πλήρων κυψελών έως τις 14 Ιουνίου

Να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα κέντρα μελισσοκομίας και τις ∆ΑΟΚ ώστε να λάβουν πίσω χρήµατα από την αγορά πλήρων κυψελών και τις μετακινήσεις τους καλούνται έως 14 Ιουνίου οι µελισσοκόµοι, στα πλαίσια των δράσεων 3.1 και 3.2 του νέου µελισσοκοµικού προγράµµατος.

Στις δράσεις περιλαµβάνεται και η στήριξη για την αγορά σκευασµάτων καταπολέµησης της βαρρόας, η κάλυψη δαπανών για την αναγνώριση των μελισσοκομικών προϊόντων σε ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Ως γνωστόν το πρόγραµµα 2017-2019 προϋπολογισµού 21.000.000 ευρώ που περιέχει ενδεκα δράσεις βρίσκεται ακόµα σε διαβούλευση. Ωστόσο εγκύκλιος που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώνης δίνει το δικαίωµα να προχωρήσουν κάποιες περιπτώσεις, όπως η παραπάνω, πριν ακόµα εκδοθούν οι εφαρµοστικές ΥΑ.

Ανάµεσα στις ένδεκα δράσεις περιλαµβάνεται και η στήριξη για την αγορά σκευασµάτων καταπολέµησης της βαρρόας, η κάλυψη δαπανών για την αναγνώριση των μελισσοκομικών προϊόντων σε ΠΟΠ/ΠΓΕ και οι ενισχύσεις στα κέντρα μελισσοκομίας.

Η αίτηση – δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις(3.1 και 3.2) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις, την ένταξή τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα