Εκπαίδευση

Παραμένει «ανοικτό» το πρόγραμμα «Ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ – ΚΔΒΜ εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Από τον Οκτώβριο του 2022 υλοποιείται πανελλαδικά το επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων «Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες»,το οποίο παραμένει «ανοιχτό» για υποβολή αιτήσεων για όσους επιθυμούν. Μέχρι σήμερα, η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ έχει υλοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος 20 τμήματα εκπαίδευσης, καταρτίζοντας περισσότερους από 400 ωφελούμενους σε Κιλκίς και Πολύκαστρο. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα 1.000€.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανακατάρτιση των ανέργων σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες που αφορούν τους κλάδους της πληροφορικής και του περιβάλλοντος.

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ αφουγκράζεται τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιλέγει να προσφέρει θέματα εκπαίδευσης τα οποία εξασφαλίζουν την επαγγελματική ανέλιξη των ωφελούμενων, προσφέροντας:

  • Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Ενίσχυση του βιογραφικού και του επαγγελματικού προφίλ
  • Εναρμόνιση και προσαρμογή στις εξελίξεις κάθε εργασιακού τομέα

Κάθε τμήμα κατάρτισης αποτελείται από 200 ώρες θεωρίας, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της μικτής μάθησης δηλ. κάποιες ώρες γίνονται δια ζώσης σε αίθουσες της Επιμορφωτικής και κάποιες με τηλεκατάρτιση. Στη συνέχεια ακολουθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης (με εύκολη διαδικασία) στις εξοπλισμένες αίθουσες του παρόχου κατάρτισης σε Κιλκίς και Πολύκαστρο. Στο διάστημα αυτό περισσότεροι από 100 ωφελούμενοι βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης σε αντίστοιχα τμήματα.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων www.voucher.gov.gr παραμένει ανοιχτή μέχρι την κάλυψη των 120.000 προβλεπόμενων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη της Επιμορφωτικής σε Κιλκίς και Πολύκαστρο για την ενημέρωση και καθοδήγησή τους στην υποβολή της αίτησης και τα επόμενα στάδια. Όσοι ήδη έχουν αιτηθεί και επιλεχθεί από το πρόγραμμα, καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τον εγκεκριμένο πάροχο κατάρτισης, για να μπορέσουν να ενταχθούν σε τμήμα. Διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

 

Περισσότερα
Δείτε ακόμα