Γενικά

Σε εταιρικό πανεπιστημιακό τμήμα από έξι μεσογειακές χώρες η «Επιμορφωτική Κιλκίς»

Η «Επιμορφωτική ΚΙιλκίς» ΜΕΠΕ, επικεφαλής εταιρικού σχήματος έξι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από έξι μεσογειακές χώρες, συμμετέσχε στην πρόσκληση του προγράμματος ENI CBC MED γιά στρατηγικά έργα, στην οποία υποβλήθηκαν τελικά περίπου διακόσιες προτάσεις.

Το πρόγραμμα ENI CBC Med (European Neighbourhood Instrument Cross-Border Cooperation “Mediterranean Sea Basin Programme”) αποτελεί πολύπλευρη πρωτοβουλία διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ).

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

« … Η πρότασή μας, που εντάσσεται στο στόχο «Υποστήριξη της εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (προώθηση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης)» εγκρίθηκε (24 εγκεκριμένες στις 200) για χρηματοδότηση και πλέον βρισκόμαστε στη φάση υπογραφής της Σύμβασης Υλοποίησης.

Πρόκειται για ένα έργο με τίτλο «Προσέγγιση του προτύπου του «Τετραπλού Έλικα» γιά την ψηφιοποίηση (MED-QUAD)», προϋπολογισμού πάνω από 3.000.000 ευρώ, στο οποίο η «Επιμορφωτική Κιλκίς» έχει το συντονιστικό ρόλο και συμμετέχουν τα εξής πανεπιστήμια:
– Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
– Πανεπιστήμιο l’Aquila (Άκουϊλα – Ιταλία)
– «Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport – AASTMT (Αλεξάνδρεια – Αίγυπτος)
– «Al-Balqa’ Applied University – BAU» (Σαλτ – Ιορδανία)
– «Palestine Polytechnic University – PPU» (Χεβρώνα – Παλαιστίνη)
– «University of Sousse» (Σούσσα – Τυνησία)

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να δοθεί ώθηση στο δυναμικό καινοτομίας στις εμπλεκόμενες περιοχές, «κτίζοντας» ένα σχήμα διασυνοριακής συνεργασίας βασισμένο στον ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΕΛΙΚΑ. Βασικοί συντελεστές είναι τα πανεπιστήμια, τα οποία θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να λειτουργούν σαν «πανεπιστήμια πολιτών» («civil universities)», σε στενή συνεργασία με τις πόλεις των οποίων αποτελούν κεντρικό θεσμό, μαζί με τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες και τους πολίτες, που όλοι μαζί θα μάθουν να συμβάλλουν στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των τοπικών οικονομιών.

Οι πιό ενδεικτικές δράσεις που προβλέπονται είναι:
– Δημιουργία ομάδας αστικής ανάπτυξης σε κάθε αστική περιοχή στις έξι χώρες, στελεχωμένη από εκπροσώπους του «Τετραπλού Έλικα» (πανεπιστήμια, κράτος, επιχειρήσεις και τοπική κοινωνία), ώστε μακροπρόθεσμα να συμβάλει στις διαδικασίες τοπικού σχεδιασμού και διαμόρφωσης των τοπικών οικονομιών,
– Δημιουργία σε τοπικό επίπεδο δύο «Ζωντανών Εργαστηρίων – Living Labs», «θερμοκοιτίδες» καινοτομίας, διαλόγου, συνεργασίας και δράσης γιά να δοκιμάσουν πιλοτικά πώς μπορούν στην πράξη να συνεργασθούν οι τέσσερις παράγοντες, για να παράξουν καινοτομία. Ειδικότερα, δύο εφαρμογές, οι οποίες θα αποτελέσουν τις καλές πρακτικές, που θα υλοποιηθούν σε πιλοτική μορφή και στην συνέχεια θα μεταφερθούν στις άλλες χώρες της Μεσογείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αφορούν στους τομείς:
– Τουρισμός (ARCHEO – Applied Research for Cultural Heritage Exploitation). Χρήση των KETs (Key Enabling Technologies), όπως είναι, π.χ., τα «έξυπνα γυαλιά», με τα οποία οι ξεναγοί μπορούν να καταγράψουν και να κάνουν «live stream» των μουσείων ή των τουριστικών τοποθεσιών, ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία αντιγράφων με 3D εκτυπωτές, κλπ.
– Διαχείριση νερού (SWUAP – Smart Water Use Applications). Παρακολούθηση των διαρροών πόσιμου νερού, την ποιοτική αποτίμηση του νερού άρδευσης και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων «από το χωράφι στο ράφι», με χρήση σύγχρονων ψηφιακών «εργαλείων» και λογισμικού
– Η ανάπτυξη και ο έλεγχος κατάλληλων δεικτών γιά την μέτρηση των καινοτομιών που παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχείρησης – έρευνας- κράτους- πολίτες, βάσει του νέου δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 4.0 (GCI 4.0): ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτομία, αντοχή και ευκινησία.
– Δημιουργία μέσω της έρευνας καινοτόμων προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας, τα οποία θα «πατενταριστούν» και θα μπουν στην παραγωγή, μέσα από την συνεργασία της ομάδας αστικής ανάπτυξης.

Ο ρόλος της «Επιμορφωτικής Κιλκίς» είναι ο συντονισμός του συνολικού έργου και η οικονομική του διαχείριση, καθώς και να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των πανεπιστημίων και της τοπικής κοινωνίας, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των αποτελεσμάτων του έργου. Από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου (περισσότερα από 3.000.000 ευρώ), ένα ποσό μεγαλύτερο από 200.000 πρόκειται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία στην Ελλάδα για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση των δύο «Ζωντανών Εργαστηρίων – Living Labs».

Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια συνάντηση του έργου, με συμμετοχή όλων των εταίρων του έργου, στο Κιλκίς.

Το έργο μπορεί να αποβεί ιδιαιτέρως ωφέλιμο και παραγωγικό γιά την περιοχή μας, και προς την κατεύθυνση αυτή η «Επιμορφωτική Κιλκίς» προσδοκεί, είναι ανοικτή και θα επιδιώξει την συμβολή και την συνεργασία όλων των συντελεστών, που προαναφέρθηκαν και συμμετέχουν εξ ορισμού στην «τετραπλή έλικα»».-

Περισσότερα
Δείτε ακόμα