Γενικά

Παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γιά το πρόγραμμα «Βάουτσερ» για ανέργους

Από την «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ ανακοινώθηκε, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων γιά συμμετοχή στο πρόγραμμα «Βάουτσερ» («Voucher») γιά 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικιών 30-49 ετών, παρατείνεται έως και τις 2 μετά το μεσημέρι της Παρασκευής 26.2.21.

Γιά τους ενδιαφερόμενους ανέργους, αλλά και τις επιχειρήσεις, που τυχόν δεν είχαν ενημερωθεί στο προηγούμενο στάδιο υπενθυμίζονται τα εξής:

« … Το πρόγραμμα θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.
Βασικές πληροφορίες προγράμματος:

-Εκπαιδευτικό επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων ανέρχεται στις 2.520 ευρώ.

-Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργοι, που:

-Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός

-Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

➢ Κριτήρια επιλογής — Μοριοδότηση:
Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:
-Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
-Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
-Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
➢ Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής
• Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
• Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας περίπου 380 ωρών
➢ Αντικείμενα κατάρτισης
– Κλάδος επιχειρήσεων μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
– Κλάδος επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας
– Τουρισμός / επισιτισμός

➢ Υποβολής αίτησης συμμετοχής
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

➢ Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων ξεκίνησε από τις 23/12/20 και λήγει στις 2 μετά το μεσημέρι 26/02/21.

Η «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους ανέργους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υποβολή της αίτησης καθώς δεν δίνεται το δικαίωμα της επιδιόρθωσης στοιχείων σε περίπτωση λάθους. Επίσης, είναι σημαντικό για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, να διαφυλαχθεί ο κωδικός αριθμός υποβολής αίτησης συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) του ανέργου μετά την επιτυχή υποβολή.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της «Επιμορφωτικής»:

• Κιλκίς, Δοϊράνης 56 Κιλκίς, τηλ. 2341028705 , 2341029690, E-mail: [email protected]
• Πολύκαστρο Εθνικής Αμύνης 37 Πολύκαστρο, τηλ. 23430 97340, Email: [email protected]
• Ή με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας https://www.epimorfotiki.gr/contact-form

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα