Γενικά

Εκπαίδευση σαλιγκαροτρόφων στην Ιταλία διοργανώνει η «Επιμορφωτική Κιλκίς»

Το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης «Επιμορφωτική Κιλκίς» ΜΕΠΕ σχεδιάζει να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Λεονάρντο Βτα Βίντσι-PLM» με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση σαλιγκαροτρόφων», σε συνεργασία με το διεθνές ίδρυμα σαλιγκαροτροφίας με έδρα το Κεράσκυ της Ιταλίας.

Η σαλιγκαροτροφία αποτελεί μια σχετικώς νέα διέξοδο απασχόλησης και επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Συνεπώς υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένων γνώσεων και ικανοτήτων, σύγχυση ανάμεσα στις διάφορες μεθόδους εκτροφής, ακόμη και παραπληροφόρηση, πράγμα που οδηγεί σε απογοήτευση αν δεν υπάρξουν άμεσα θετικά αποτελέσματα και πολλές φορές σε εγκατάλειψη της προσπάθειας με σημαντική οικονομική ζημιά για τον παραγωγό.
Από μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς διαπιστώνεται ότι ο πραγματικός αριθμός των εκτροφείων στην Ελλάδα είναι απροσδιόριστος, διότι πολλές μονάδες εγκαταλείπονται στα δύο-τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. Σύμφωνα με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες σε αρκετές περιοχές, εγγύτητα στην ιταλική αγορά, παράδοση στη μεταποίηση σαλιγκαριών και το σημαντικότερο, το έντονο ενδιαφέρον νέων ανθρώπων για δραστηριοποίηση στον κλάδο. Παράλληλα όμως, λόγω της μικρής παράδοσης στην οργανωμένη σαλιγκαροτροφία στη χώρα μας, παρατηρούνται ελλιπής γνώση και έλλειψη εμπειριών και ικανοτήτων από την πλευρά των σαλιγκαροτρόφων. Επομένως στόχος της Επιμορφωτικής είναι να συμβάλει στην απόκτηση σχετικών γνώσεων και εμπειριών από την πλευρά των σαλιγκαροτρόφων.
Σκοπός του σχεδίου είναι να ενημερωθούν οι σαλιγκαροτρόφοι για την διατροφική και εμπορική αξία του σαλιγκαριού καθώς επίσης να λάβουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν όλες τις φάσεις παραγωγής, από την εκτροφή, μέχρι και την τυποποίηση και διαχείρισή του όπως αυτές εφαρμόζονται στο εξωτερικό (συγκεκριμένα στην Ιταλία όπου βρίσκεται ο φορέας υποδοχής). Το σχέδιο στο σύνολό του πρόκειται να προσφέρει μαθησιακή εμπειρία στους σαλιγκαροτρόφους και ικανότητες αξιολόγησης των διαδικασιών, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τα ελληνικά δεδομένα (π.χ. γεωγραφική κατανομή, ζήτηση προϊόντος κ.ά.) και πρότυπα που ακολουθούνται.
Οι στόχοι λοιπόν του προγράμματος όσον αφορά την «Επιμορφωτική Κιλκίς» Μον. ΕΠΕ είναι καθαρά εκπαιδευτικοί. Δεν επιδιώκει με κανένα τρόπο να προωθήσει κάποια μέθοδο εκτροφής ή μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας έναντι κάποιας άλλης. Με αυτό το σκεπτικό διαμορφώθηκε το περιεχόμενο του προγράμματος και έγινε η επιλογή του φορέα υποδοχής στο εξωτερικό.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από την Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.ΕΠΕ αλλά και τον φορέα υποδοχής καθώς επίσης και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό «Europass Mobility» με το οποίο θα αποδεικνύεται η συμμετοχή σε μια περίοδο μάθησης στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα οι είκοσι συμμετέχοντες σαλιγκαροτρόφοι ή δυνητικοί σαλιγκαροτρόφοι δηλαδή άτομα που αποδεδειγμένα πρόκειται να ασχοληθούν σοβαρά με τη σαλιγκαροτροφία θα λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Ιταλία το οποίο θα διαρκέσει 2 εβδομάδες. Η εκπαίδευση θα υλοποιηθεί στο διάστημα 16 έως 29 Μαρτίου 2014. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ και το ΙΚΥ και συνεπώς όλα τα έξοδα (μετακίνηση, διαμονή και διατροφή) των συμμετεχόντων καλύπτονται από το πρόγραμμα.
Όσοι ενδιαφερόμενοι σαλιγκαροτρόφοι ή δυνητικοί σαλιγκαροτρόφοι, επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας στα τηλέφωνα της «Επιμορφωτικής»:
Τηλέφωνο 2341029690 & 28705 & 2341102185. (Υπεύθυνοι: Αναστασία Τραϊανού, Νίκος Γεωργιάδης).
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την Επιμορφωτική Κιλκίς με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης μεταξύ των οποίων η άμεση σχέση του ενδιαφερομένου με τα σαλιγκάρια. Θετικά θα προσμετρηθεί σε ότι αφορά την επιλογή συμμετεχόντων η ενδεχόμενη γνώση αγγλικής ή ιταλικής γλώσσας.

Περισσότερα

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Α.Βεργίδη

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη ([email protected]), είχε ως αποτέλεσμα emails με φερόμενο ως αποστολέα τον […]

Δείτε ακόμα