Γενικά

Διεθνές “πιλοτικό” πρόγραμμα σπουδών στις νέες τεχνολογίες υλοποίησε η “Επιμορφωτική Κιλκίς”

Ύστερα από τρία χρόνια συνεργασίας, ολοκληρώθηκε με την τελική συνάντηση στην Αμβέρσα του Βελγίου το έργο με τίτλο «Πώς να κερδίσουμε την πρόκληση: Διεθνοποίηση του Επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων», ένα πρόγραμμα ERASMUS+ KA2.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ), είναι ένα πλαίσιο ταξινόμησης των τίτλων που κατέχει ο κάθε πολίτης.

Οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση μίας διαδικασίας μάθησης και κατανέμονται σε 8 επίπεδα, από την πρωτοβάθμια μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση.

Το Επίπεδο 5 περιλαμβάνει Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση), Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (χορηγείται στους απόφοιτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση) και Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση).

Επιδίωξη του έργου ήταν να «στήσει» και να υλοποιήσει πιλοτικά ένα πρόγραμμα σπουδών στο Επίπεδο 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), ένα εγχείρημα δύσκολο λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει, ειδικά το Επίπεδο 5, στις συμμετέχουσες χώρες και που στην Ελλάδα καθορίστηκε μόλις πριν μερικά χρόνια.

Το πρόγραμμα σπουδών που επελέγη από τους εταίρους να δημιουργηθεί ήταν στον τομέα των ΤΠΕ, που θα έχει μία έντονη διεθνή συνισταμένη τόσο επειδή περιλαμβάνει διακρατική κινητικότητα μαθητών αλλά και επειδή ένα σημαντικό μέρος του έργου αφορά στον καθορισμό και την αναγνώριση των διπλωμάτων σε επίπεδο ΕΕΚ όπως προβλέπεται στις συμμετέχουσες χώρες) που είναι σε θέση να επιτρέψουν την εγγραφή στο Επίπεδο 5.

Στο έργο συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο της l’Aquila από την Ιταλία σαν συντονιστής, και Πανεπιστήμια και εκπαιδευτικοί φορείς από την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Ρουμανία. Από την Ελλάδα συμμετείχαν η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση στην Αμβέρσα διαπιστώθηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου, η οποία επιβεβαιώθηκε και με την άψογη υλοποίηση της διακρατικής κινητικότητας των μαθητών στην l’Aquila της Ιταλίας μαζί με μαθητές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες και την απόκτηση μέσω εξετάσεων του πιστοποιητικού της CISCO Networking Academy “CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials”.

Από εδώ και πέρα, θα υποβληθεί η τελική έκθεση που θα ολοκληρώνει και τυπικά το έργο.

Όμως, οι 3 φορείς από την Ελλάδα, η Επιμορφωτική Κιλκίς, η ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σκοπεύουν να οργανώσουν μία ημερίδα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Κιλκίς για την παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών που δημιουργήθηκε, τις προοπτικές υλοποίησής του σε μόνιμη βάση στο Κιλκίς, τις δυνατότητες διεθνοποίησης μέσω διμερών συμφωνιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταίρους του έργου και κινητικότητας των μαθητών που θα συμμετέχουν, με μεταφορά εκπαιδευτικών πιστωτικών μονάδων. Επίσης, θα δοθούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στους μαθητές που συμμετείχαν.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα