Οικονομία

Το ΕΒΕ Κιλκίς ενημερώνει γιά ευρωπαϊκά προγράμματα

Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Co-Create/Interreg Med» θα παραχωρήσει η διοίκηση του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου (ΕΒΕ) Κιλκίς την Τρίτη 21.1.20 στην αίθουσα συνεδριάσεών της με ώρα έναρξης 2 μετά το μεσημέρι.

Η συνέντευξη θα επικεντρωθεί στους στόχους, δράσεις και αποτελέσματα σε σχέση με την έως τώρα εφαρμογή του προγράμματος.

Το έργο
Το πρόγραμμα «Co-Create/Interreg Med» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-B «MED 2014-2020».

Συμμετέχουν ένδεκα φορείς από έξι χώρες.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι οργανισμοί επιχειρηματικής υποστήριξης, οι επιχειρήσεις, τα επιχειρηματικά δίκτυα, οι φορείς χάραξης πολιτικής (περιφερειακές και τοπικές αρχές).

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των παραδοσιακών επιχειρηματικών δικτύων προερχομένων δηλαδή από παραδοσιακούς κλάδους (μηχανήματα, κατασκευές, έπιπλα) στον μεσογειακό χώρο, μέσω της διασύνδεσης με τον δημιουργικό τομέα για τον προσδιορισμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το έργο προωθεί επίσης την συνεργασία με τη χρήση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων και την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων που απευθύνονται στους επικεφαλής (διαχειριστές) επιχειρηματικών δικτύων, σε ΜμΕ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα