Γενικά

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων

Η «Επιμορφωτική» Κιλκίς μ.Ε.Π.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων με επιταγές κατάρτισης (Training Vouchers), πρόκειται να υλοποιήσει τμήματα εκπαίδευσης για κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων & δεξιοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ)», στις εξής πιστοποιημένες δομές:
Δήμος Κιλκίς / Δοϊράνης 56, Κιλκίς
Δήμος Παιονίας / Εθνικής Αμύνης 37, Πολύκαστρο
Δήμος Θεσσαλονίκης / Εγνατίας 154, Θεσσαλονίκη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει τελικό δικαιούχο την Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών. Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων δημοσιογράφων.
Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη δεξιοτήτων δημοσιογράφου με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων, που αποκτώνται από αυτά.

Οι δικαιούχοι (άνεργοι δημοσιογράφοι), οι οποίοι θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβουν από την ΕΣΗΕΑ, εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 300 ώρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα εξής μητρώα:
ΕΣΗΕΑ,
Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.
Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.ΕΛ.Ε.
Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.
Ε.Σ.Π.Η.Τ
(Ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι)

Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ, το τρέχον ημερολογιακό έτος.
Τα κριτήρια εγγραφής στο μητρώο ωφελουμένων μέσω μοριοδότησης είναι η ηλικία και η ανεργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να ενταχθούν στο μητρώο φφελουμένων κατάρτισης του προγράμματος- ΜΟΝΟ μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.voucher.gov.gr.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 27.6.14.
Κάθε ενδιαφερόμενος που θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, θα αποκτήσει έναν μοναδικό κωδικό αριθμός υποβολής συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) τον οποίο θα πρέπει να εκτυπώσει και να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των προγραμμάτων της Επιμορφωτικής Κιλκίς, για το κάθε τμήμα (Κιλκίς, Παιονίας, Θεσσαλονίκης), καθώς και το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μετά την επιλογή των δικαιούχων.
Τα στελέχη της «Επιμορφωτικής» Κιλκίς παραμένουν στη διάθεση όλων όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης «Ανέργων δημοσιογράφων», για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφόρηση χρειαστεί.

Γιά περισσότερες πληροφορίες ισχύουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
mail: [email protected];, και τα τηλέφωνα: 2341029690, 28705 & 2341102185

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]