Οικονομία

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 30-49 ετών με επιδότηση 2.520€ από την Επιμορφωτική

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. ενημερώνει το ευρύ κοινό ότι προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα Voucher για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών.

Το πρόγραμμα θα παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

Βασικές πληροφορίες προγράμματος:

– Εκπαιδευτικό Επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων ανέρχεται στα 2.520 ευρώ.

– Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι άνεργοι που:

· είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός

· έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

· είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

– Κριτήρια επιλογής — Μοριοδότηση:

Τα κριτήρια μοριοδότησης για τις ομάδες ωφελουμένων όλων των κλάδων είναι κοινά και είναι τα ακόλουθα:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).

3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

– Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:

· Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής

· Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 200

· Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

· Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας περίπου 380 ωρών

– Αντικείμενα κατάρτισης

1. Κλάδος επιχειρήσεων μεταποίησης, βιομηχανίας, κατασκευών

α) Τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

β) Εργασίες Μόνωσης

γ) Οικοδομικές Εργασίες-Εργασίες Κατασκευαστικού κλάδου

2. Κλάδος επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας

α) Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου-ψυχολογική στήριξη-δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

β) Επαγγελματίας Καθαριστής

γ) Λινοθηκάριος

δ) Οροφοκόμος

3. Τουρισμός / Επισιτισμός

α) Σερβιτόρος

β) Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

γ) Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

δ) Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας

– Υποβολή Αίτηση Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο.

– Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενων ξεκίνησε από τις 23/12/2020 και λήγει την 01/02/2021 και ώρα 14:00.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε.Π.Ε. συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους ανέργους να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην υποβολή της αίτησης καθώς δεν δίνεται το δικαίωμα της επιδιόρθωσης στοιχείων σε περίπτωση λάθους. Επίσης, είναι σημαντικό για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, να διαφυλαχθεί ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) του ανέργου μετά την επιτυχή υποβολή.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας της Επιμορφωτικής:

❱ Κιλκίς Δοϊράνης 56, Κιλκίς Τηλ: 2341028705 , 2341029690 Email: [email protected]

❱ Πολύκαστρο Εθν. Αμύνης 37, Πολύκαστρο Τηλ: 23430 97340, Email: [email protected]

❱ ή και με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της φόρμας https://www.epimorfotiki.gr/contact-form

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Ε.Π.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των “Πολυκαστρινών 2024” και με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την μαύρη επέτειο της […]