Γενικά

Επείγουσα πρόσκληση για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών

Ο δήμος Κιλκίς προσκαλεί τις σχολικές καθαρίστριες που κρίθηκαν επιτυχούσες για την ανάληψη των εργασιών καθαρισμού στις σχολικές μονάδες του δήμου Κιλκίς τη σχολική χρονιά 2020-2021, να συγκεντρώσουν το συντομότερο δυνατόν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψής τους.

Παρατίθεται συνοπτικά ο κατάλογος των δικαιολογητικών:

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

• Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (αφορά την περίπτωση των επιτυχουσών που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια).

• Βεβαίωση προϋπηρεσίας και αιθουσών πριν από το 2011 (η βεβαίωση παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου όπου εργάζονταν).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (υποβάλεται από τους μη δημότες. Οι αλλοδαπές καλούνται να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο αυτού από την αρμόδια αρχή της χώρας τους).

• Πιστοποιητικό βεβαίωσης πολυτεκνικής ιδιότητας από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας (για τις πολύτεκνες).

• Για ειδικές περιπτώσεις π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, περίπτωση αναπηρίας, οι ενδιαφερόμενες καλούνται να διαβάσουν το παράρτημα της σχετικής ανακοίνωσης για να αποστείλουν τα επιμέρους δικαιολογητικά ή να αποταθούν για περισσότερες διευκρινίσεις στο τηλ. επικοινωνίας 23413 52165.

Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά θα ‘’σκαναριστούν’’ και θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα