Αγροτικά

«Επαναστατική» εφαρμογή ανίχνευσης της προέλευσης του γάλακτος της φέτας

Την προέλευση του γάλακτος, από το οποίο έχει παρασκευασθεί η φέτα, θα μπορεί να ανιχνεύσει εφαρμογή, που ετοιμάζει το εθνικό καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στο «Agronews» ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων Παύλος Σατολιάς, το νέο αυτό «εργαλείο» ιχνηλασιμότητας θα δημιουργηθεί μέσα από το μέτρο 16 για την συνεργασία και εκτός του πανεπιστημίου θα συμμετέχουν κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί που εμπλέκονται στη παραγωγική διαδικασία.

Στην ουσία με την νέα αυτή τεχνολογία που πρόκειται να δημιουργηθεί θα μπορεί να γίνεται αντιληπτό κατά πόσο το γάλα που έχει χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή της ΠΟΠ φέτας είναι ελληνικό ή προέρχεται από άλλη χώραν ώστε να «θωρακιστεί» η ποιότητα του προϊόντος και να φαίνεται ποιοι είναι οι αποδέκτες της υπεραξίας του.

Έλεγχοι στα ισοζύγια
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης, ετοιμάζει (εντός των επόμενων ημερών) να βγάλει σε διαβούλευση την απόφαση για τους ελέγχους στο γάλα που επίσης πρόκειται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα με όσα έχει τονίσει ο υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης θα προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις, ακόμα και κλείσιμο/αφαίρεση άδειας επιχειρήσεων σε περιπτώσεις υποτροπής σοβαρών παραβάσεων.
Επίσης στόχο αποτελεί και η ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων στο φρέσκο γάλα και στη μεταποίηση. Αν και δεν δόθηκαν περισσότερα στοιχεία πηγές από το υπουργείο αναφέρουν στο «Agronews», ότι για την ενίσχυση των υπηρεσιών (ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και ΕΦΕΤ ) που θα διεξάγουν τους ελέγχους έχει προβλεφθεί ακόμα και η πρόσληψη προσωπικού ενώ σε αυτούς θα συνδράμουν και κάποια από τα 54 αυτοκίνητα που πρόκειται να αγοραστούν και προορίζονται για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Μέτρο συνεργασίας
Το μέτρο 16 για την συνεργασία είναι πρόγραµµα το οποίο χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο µέρη και δίνει την δυνατότητα τα διάφορα ερευνητικά προγράµµατα που τρέχουν στα πανεπιστήµια, τα τεχνολογικά ιδρύµατα αλλά και τα διάφορα ερευνητικά κέντρα της χώρας, να γίνουν πραγµατικότητα ή έστω να δοκιµαστεί στην πράξη η λειτουργικότητα και η καινοτοµία την οποία επικαλούνται στη θεωρία τους. Η χρηµατοδότηση του «πειράµατος» θα αγγίξει συνολικά για όλες τις δράσεις και όλα τα σκέλη, τα 64.000.000 ευρώ, είναι δηµόσια δαπάνη και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). Μάλιστα, η προθεσµία αιτήσεων για το πρώτο του σκέλος, πήρε παράταση έως τις 23 Νοεµβρίου.

Ποιό είναι το πεδίο εφαρµογής
Το µέτρο χωρίζεται, ανάλογα µε το πεδίο εφαρµογής της αρχικής ιδέας σε δυο υποµέτρα, το πρώτο (16.1-16.2), το οποίο αφορά επιχειρησιακά σχέδια για την παραγωγικότητα και την βιωσιµότητα της γεωργίας, και το δεύτερο (16.1-16.5), το οποίο αφορά σχέδια, έργα και πρακτικές µε φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα. Τόσο η διαδικασία υλοποίησης όσο και η χρηµατοδότηση, χωρίζονται σε δυο δράσεις και στα δύο περιπτώσεις υποµέτρων. Η πρώτη δράση αφορά την ίδρυση επιχειρησιακών οµάδων, οι οποίες συνιστούν µια οµάδα φορέων που συνεργάζονται για την επίλυση του προβλήµατος που ορίζει το σχέδιό τους. Οι οµάδες αυτές αποτελούνται από µεµονωµένους παραγωγούς ή οµάδες παραγωγών, από ερευνητές και συµβούλους, καθώς και από ανθρώπους του επιχειρείν, αλλά και άλλους φορείς όπως για παράδειγµα ΜΚΟ ή ενώσεις καταναλωτών.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα