Αγροτικά

Έως τέλη Δεκεμβρίου η υποβολή παραστατικών άρδευσης γιά το πρόγραμμα απονιτροποίησης

Μη πληρωμή, επιστροφή των προηγούμενων ενισχύσεων και απένταξη από το επόμενο έτος θα επιβληθεί στους δικαιούχους του Μέτρου 10.1.4 «Απονιτροποίηση» εφόσον διαπιστωθεί σε τουλάχιστον ένα τεμάχιο της η μη επισύναψη παραστατικών άρδευσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ως εκ τούτου, αναφέρει η ανακοίνωση, οι παραγωγοί που δεν έχουν επισυνάψει τα παρακάτω παραστατικά στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019, θα πρέπει να προβούν σε υποβολή τους μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο αριθ. 60377/09.08.2019 έγγραφο «Οδηγίες διόρθωσης προφανών σφαλμάτων μέσω Διοικητικών Πράξεων και υποβολής εκπρόθεσμων ΕΑΕ2019.» μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2019.

Κατά την πληρωμή εκκαθάρισης εφόσον διαπιστωθεί σε τουλάχιστον ένα τεμάχιο της Δράσης Μ10.1.04 η μη επισύναψη ενός εκ των παρακάτω παραστατικών άρδευσης:

-Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεμαχίων

-Βεβαίωση Δήμου για άρδευση αγροτεμαχίων

-Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεμαχίων

-Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρμόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία θα εφαρμοστεί η προβλεπόμενη κύρωση με βάση το θεσμικό πλαίσιο (αρθ. 15, παράγραφος ΣΤ.α) σε επίπεδο ΑΦΜ – μη πληρωμή, επιστροφή των προηγούμενων ενισχύσεων και απένταξη από το επόμενο έτος.

Ως γνωστόν, το πρόγραμμα «Απονιτροποίησης» είναι από τα πλέον διαδεδομένα στην περιφερειακή μας ενότητα, καθώς σε αυτό έχουν ενταχθεί περί τους διακοσίους παραγωγούς, πολλοί εκ των οποίων προέρχονται απο αντίστοιχα προγράμματα βιοκαλλιέργειας, που δεν συνεχίσθηκαν, και το πρόβλημα με την εξασφάλιση της εν λόγω βεβαίωσης αφορά σε ελάχιστους παραγωγούς.

Δεν είναι τυχαίο, ότι κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί ακόμη στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παραγωγούς της ΔΑΟΚ, όπου χειρίζονται το εν λόγω μέτρο, και οι οποίοι εσχάτως ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες διεργασίες και απέστειλαν τα σχετικά στοιχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ (29 Νοεμβρίου), προσφέροντας σε αυτόν την δυνατότητα καταβολής στους δικαιούχους του 75% της συνολικής επιδοτήσεως.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις

Η πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Κιλκίς Φεβρωνία Ιωαννίδου συμμετέσχε στο 2ο παιδαγωγικό συνέδριο, που διεξήχθη στην πόλη μας. Παρουσίασε τις […]