Αγροτικά

Μέσα σε ένα μήνα οι διαγωνισμοί γιά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων με τις οικείες περιφέρειες γιά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, κατόπιν δημοσιεύσεως της υπ’ αριθ. 164/2023 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπεγράφησαν την Δευτέρα 15-5-23 οι νέες προγραμματικές συμβάσεις από τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και υποψήφιο βουλευτή Κιλκίς Γιώργο Γεωργαντά και:

-Τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη, γιά την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», με συνολικό προϋπολογισμό 1.949.213,90 ευρώ.

-Τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, γιά την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Ηπείρου» με συνολικό προϋπολογισμό 1.928.868,44 ευρώ.

-Τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, γιά την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 2.374.646,40 ευρώ.

-Τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αραναουτάκη, γιά την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Περιφέρειας Κρήτης», με συνολικό προϋπολογισμό 2.120.313,52 ευρώ.

-Τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικού Σχεδίου Βόσκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.102,86 ευρώ.

Με τις προγραμματικές συμβάσεις οι οικείες περιφέρειες αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων γιά την εκπόνηση των μελετών γιά τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
Η διάρκεια των προγραμματικών συμβάσεων αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, και σε κάθε περίπτωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Οι πόροι χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα γιά τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής, που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε περιφέρειας.
Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

Με δεδομένη την λήξη των προηγούμενων προγραμματικών συμβάσεων, επιλύεται μία εκκρεμότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επιτυγχάνεται η επίλυση ενός ζητήματος χρονίζοντος γιά την χώρα και τους κτηνοτρόφους, εφαρμόζονται πολιτικές ορθολογικής και σύγχρονης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιβολής περαιτέρω δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς έχουν τροποποιηθεί οι ειδικοί όροι και έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα και σε χρονικό διάστημα ενός μηνός θα δημοσιευθούν οι σχετικές διακηρύξεις.

Επίκειται η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου, τα σχέδια των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα