Πολιτική

Ενίσχυση εισοδήματος των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να μπορούν να ενισχυθούν εισοδηματικώς οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως προβλέπει ευρωπαϊκή οδηγία, επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε ερώτησή τους προς τους υπουργούς οικονομικών και εργασίας.

Η ερώτηση, η οποία αφορά και σε περιοχές του νομού Κιλκίς έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο λήψης μέτρων κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνα με το ν.3016/2002, άρθρο 27 παρ. 2, θεσπίζεται η χορήγηση ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Βάσει των διατάξεων αυτών, δικαιούχοι της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ, και των οποίων το ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) ευρώ.

Ως γνωστόν, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μετά και τις εισηγήσεις των κρατών μελών προβαίνει συχνά σε τροποποιήσεις ή νέες αποφάσεις επικαιροποιώντας τις αρχικές οδηγίες. Έτσι και η οδηγία 85/148/ΕΟΚ αποτελεί τροποποίηση της 81/645/ΕΟΚ έχοντας συμπεριλάβει τις αλλαγές της απόφασης 83/339/ΕΟΚ. Έκτοτε, μετά από σχετικές εισηγήσεις της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει προκύψει σειρά τροποποιήσεων και αποφάσεων (89/588/ΕΟΚ, 93/66/ΕΟΚ, 94/516/ΕΟΚ) βάσει των οποίων διευρύνεται ο κατάλογος μειονεκτικών και ειδικά μειονεκτικών περιοχών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ωφεληθεί των σχετικών εισοδηματικών ενισχύσεων.

Παρόλο, όμως, που οι Ελληνικές κυβερνήσεις κατά καιρούς διεκδίκησαν και πέτυχαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη διεύρυνση του καταλόγου αυτών των περιοχών, οι αλλαγές αυτές δεν καθίσταται δυνατόν να αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. Το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε σε σχετική ερώτηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ότι στον ν.3016/2002, άρθρο 27 παρ. 2 με τον οποίο εισάγονται μέτρα κοινωνικής πολιτικής, δεν έχει συμπεριληφθεί μετά τη φράση «όπως αυτές ορίζονται στην οδηγία 85/148/ΕΟΚ» η φράση «όπως εκάστοτε ισχύει» και απαιτείται προώθηση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να ληφθούν υπόψη μετέπειτα τροποποιήσεις. Αποτέλεσμα της ερμηνείας αυτής είναι να απορρίπτεται το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων εισοδηματικής ενίσχυσης καθώς προέρχεται από δικαιούχους των παραπάνω περιοχών.

Επειδή αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας να προασπίζεται τα συμφέροντα των πολιτών της.

Επειδή τα εισοδήματα των πολιτών αυτής της χώρας πλήττονται καθημερινά, και η παραμικρή οικονομική βοήθεια συμβάλλει στην επιβίωση πολλών από αυτούς.

Επειδή οι οδηγίες που σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό ορεινών και μειονεκτικών περιοχών επιδέχονται περαιτέρω τροποποιήσεις προς όφελος της Ελληνικής Δημοκρατίας και κατ’ επέκταση των πολιτών της.

Ερωτώνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας:

1. Πότε πρόκειται να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν.3016/2002, προκειμένου να λαμβάνεται υπ’ όψιν κάθε μετέπειτα τροποποίηση της οδηγίας 85/148/ΕΟΚ και όλων των σχετιζόμενων με αυτή;

2. Έχουν εξαντληθεί τα ανώτατα γεωγραφικά όρια για την ένταξη περιοχών στους καταλόγους ορεινών, μειονεκτικών και εξομοιωμένων μειονεκτικών περιοχών όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες; Και αν όχι σκοπεύετε να προβείτε σε άμεσες ενέργειες για την ενσωμάτωση νέων περιοχών στους παραπάνω καταλόγους ώστε να εξαντληθούν τα σχετικά όρια;».

Περισσότερα

Δεξίωση του επανεκλεγέντος δημάρχου Κ.Σιωνίδη προς τους υποψηφίους της παράταξης «Παιονία της Προόδου»

Ευχαριστήρια δεξίωση παρέθεσε ο επανεκλεγής δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης προς τους υποψηφίους της δημοτικής παράταξης «ΠΑΙΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ» την Τρίτη […]

Δείτε ακόμα