Αγροτικά

Ενημέρωση πτηνοτρόφων, κατόχων οικόσιτων πουλερικών για τη γρίπη των πτηνών

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής – Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τη γρίπη των πτηνών:

Εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν επιβεβαιωθεί εστίες γρίπης των πτηνών τύπου υψηλής παθογονικότητας σε χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία), ενώ παράλληλα ανιχνεύεται με μεγαλύτερη συχνότητα η παρουσία του ιού και σε λοιπές περιοχές της Ευρώπης, εφιστούμε την προσοχή στην πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

Στις οικόσιτες εκτροφές πουλερικών τα μέτρα βιοασφάλειας περιλαμβάνουν:

τη διατήρηση των πουλερικών σε περιφραγμένους χώρους σε όλη την περιφερειακή ενότητα

τη διατήρηση των πουλερικών σε κλειστούς, περιφραγμένους χώρους, σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές

την κάλυψη των ανοιγμάτων των ορνιθώνων με σίτες, δίχτυα ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα, που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών με άγρια πτηνά,

το διαχωρισμό της εκτροφής νησσών και χηνών από άλλα πουλερικά,

τον καλό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να μην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά,

τη χορήγηση νερού και τροφής στα πουλερικά σε κλειστό χώρο, που δεν είναι προσβάσιμος από τυχόν μολυσμένα άγρια πτηνά,

τον περιορισμό στο ελάχιστο του χρόνου επαφής των ατόμων στην εκτροφή με τα πτηνά σε περίπτωση υποψίας της νόσου,

τη μη απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο,

τον καθαρισμό και την αντισηψία των χεριών των ατόμων που αχολούνται με τη φροντίδα των πουλερικών, τον καθαρισμό και την απολύμανση των υποδημάτων σε δοχεία με κοινά απολυμαντικά (τα οποία ανανεώνονται τακτικά) πριν την είσοδο και την έξοδο από τον ορνιθώνα.

Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με νεκρά ή άρρωστα άγρια πτηνά στο πεδίο. Σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα κάποιον αρμόδιο για την περισυλλογή τους και αποστολή δειγμάτων στο αρμόδιο εργαστήριο, όπως κτηνιατρική ή δασική υπηρεσία, θηροφύλακες, κυνηγούς ή μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων (προηγείται επικοινωνία με τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες)”.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφόρηση του ΥΠ.Α.Α.Τ., και με βάση εγκύκλιο της αρμόδιας κεντρικής διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας, συνιστάται σε επαγγελματίες που συγκαταλέγονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως κτηνιάτρους, πτηνοτρόφους, χοιροτρόφους, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους και ενδεχομένως μπορεί να εκτεθούν σε ιό της γρίπης των πτηνών, να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης, ως μέτρο μείωσης της πιθανότητας ανασυνδυασμού και ανάδυσης ενός νέου πανδημικού στελέχους.

Τηλ. Επικοινωνίας: Τμ. Κτην/κης ΠΕ Κιλκίς: 2341353340, 2341353347, 2341353348, 2341353350, Γραφείο Κτηνιατρείο Αξιούπολης: 2343031378

Περισσότερα
Δείτε ακόμα