Αγροτικά

«Συναγερμός» και στον νομό γιά την οζώδη δερματίτιδα βοοειδών

Σε μία μονάδα πάχυνσης μοσχαριών δυναμικότητας περίπου 140 ζώων από την Ιερισσό της Χαλκιδικής ανήκει το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα οζώδους δερματίτιδας, που κάνει την εμφάνισή του στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν και ενδεχομένως πρόκειται μόνο για την αρχή, καθώς έχει εντοπιστεί μία, τουλάχιστον, ακόμη ύποπτη περίπτωση στην Συκιά, σε εκτροφή με πάνω από 200 κεφάλια.

Η τελευταία περίπτωση, μάλιστα, είναι αυτή που προκαλεί την μεγαλύτερη ανησυχία στην κτηνιατρική υπηρεσία της Χαλκιδικής, όχι μόνο επειδή η Συκιά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κτηνοτροφικό κέντρο του νομού, αλλά κυρίως διότι η εκτροφή των βοοειδών, στην εν λόγω περιοχή, γίνεται αγελαία, που σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει περιορισμός στην επέκταση της νόσου, εφ’ όσον κάνει την εμφάνισή της.

Το ζήτημα, όπως είναι γνωστόν, απασχολεί και τις κτηνιατριακές αρχές του νομού Κιλκίς, που διοργάνωσαν δύο διαδοχικές ημερίδες σε Κιλκίς (Τρίτη 15.10.15) και Πολύκαστρο (Πέμπτη 15.10.15) γιά ενημέρωση των βοοειδοτρόφων του νομού αναφορικά με την εμφάνιση της οζώδους δερματίτιδος, τους τρόπους μετάδοσής της, προφάλαξης, αλλά και ενεργειών μη εξάπλωσης κυρίως σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

Μία παράμετρος απολύτως αποφασιστική γιά την περαιτέρω ανάσχεση της ασθένειας, μέσω συγκεκριμένου πρωτοκόλλου ενεργειών, όπως δήλωσε στον «Μαχητή» αλλά και ενώπιον των κτηνοτρόφων στις ημερίδες ο διευθυντής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς Ιωάννης Αναστασιάδης, που σχετίζεται με την έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων της ασθένειας μέσα σε διάστημα τριών-τεσσάρων ημερών και την ενημέρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας αντιστοίχως.

Πέραν των δύο ενημερωτικών ημερίδων, στελέχη της κτηνιατρικής υπηρεσίας ενημερώνουν σχετικώς και κατ’ ιδίαν τους κτηνοτρόφους βοοειδών παρέχοντας και σχετικό έντυπο υλικό μέσα από την συγκρότηση δύο σχετικών μονάδων, ενώ ετοιμότητα υπάρχει και ως προς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, με βάση την οποία εκτελείται η ταυτοποίηση σχετικού κρύσματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, όπως τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, σε κτηνοτρόφους που τα ζώα τους βόσκουν σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς ο κίνδυνος μετάδοσης από κρούσμα που θα εμφανισθεί στα εν λόγω ζώα είναι αυξημένος, δεδομένου, ότι αυτά κυρίως μεταδίδεται μηχανικά μέσω των εντόμων.

Προς το παρόν, όπως ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης δεν έχει δοθεί εντολή εμβολιασμού σε βοοειδή του νομού, καθώς δεν υπάρχει κρούσμα εντός των ορίων ή σε όμορο νομό ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία παραλαβής ποσοτήτων εμβολιασμού σε υπηρεσιακό περιφερειακό επίπεδο.

Ο εμβολιασμός ακόμη και στην περίπτωση που οι κτηνοτρόφοι προμηθεφθούν τα εμβόλια με ιδίους πόρους γίνεται υποχρεωτικώς μέσω κτηνιάτρων του Δημοσίου, και σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα δεν αποτρέπει πλήρως το ενδεχόμενο εμφάνισης της νόσου.

Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος προβλέπεται η άμεση θανάτωση του ζώου και η εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων γιά την μη εξάπλωσή της.

Γιά τον λόγο αυτό έχουν αυστηροποιηθεί οι έλεγχοι, που αφορούν σε μεταφορικά μέσα και ζώα από περιοχές, όπου έχουν εμφανισθεί κρύσματα οζώδους δερματίτιδος όπως οι νομού Εβρου, Ξάνθης, Καβάλας και Χαλκιδικής και συνιστάται στους παραγωγούς να προσέχουν ιδιαιτέρως αλλά και να λαμβάνουν μέτρα απεντόμωσης και απολύμανσης συστηματικώς όπως προβλέπουν οι κανονισμοί λειτουργίας μονάδων με βοοειδή, με στόχο όπως χαρακτηριστικώς δήλωσε ο κ. Αναστασιάδης, να μην έλθει στο Κιλκίς η νόσος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Οι αγάπες… «πληγώνουν»

Πληροφορηθήκαμε από τον πρόεδρο του εργατικοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς (ΕΚΚ) Τάσο Καπνίδη, ότι η άτυχη εργαζομένη στον δήμου Κιλκίς, η οποία […]

Συγχαρητήριο του «Μαχητή»

Το δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μαχητή» συγχαίρει θερμά την Χριστίνα Ζώτου από τον Καμπάνη: -Για τις άριστες κύριες και μεταπτυχιακές σπουδές […]