Γενικά

Ενημέρωση μαθητών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γουμένισσας

Ενημερωτική διάλεξη γιά μαθητές, σχετικώς με το αντικείμενό της, διοργάνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία Γουμένισσας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 25.9.14, στο λύκειο Γουμενισσας ενώπιον του συνόλου των μαθητών και καθηγητών.
Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν σε:
-Φαινόμενα σεισμού και πυρκαϊάς και τρόπους προστασίας
-Χαρακτηριστικά και χρήση πυροσβεστήρα γιά κατάσβεση πυρκαϊάς
-Ενημέρωση γιά τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112
Επίσης προβλήθηκε βίντεο για καλύτερη κατανόηση των φαινομένων και βασικές ενέργειες και συμβουλές.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση με υπηρεσιακό όχημα και επίδειξη αντιπυρικών στολών, αναπνευστικών συσκευών, ατομικών ειδών προστασίας του πυροσβέστη και εκτόξευσης νερού από πυροσβεστικό όχημα.
Τα ανωτέρω θέματα ανέπτυξαν η ανθυποπυραγός Θεοδοσία Νακοπούλου, ο ανθυποπυραγός Αλέξανδρος Ταρινίδης και ο αρχιπυροσβέστης Ιωάννης Κοντόπουλος, που είχαν και την ευθύνη γιά την πρακτική εκπαίδευση και τις επιδείξεις.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα