Ειδήσεις Video

ΠΡΟΕΙΔΟΠΙΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Τονίζουν ότι η λειτουργία του βασίζεται πλέον στο προσωπικό φιλότιμο και πνεύμα εθελοντισμού, ζητούν άμεση κάλυψη κενών θέσεων σε όλες τις κλινικές και καταθέτουν προτάσεις ανασυγκρότησης του τομέα

Περισσότερα
Δείτε ακόμα