Γενικά

Πρόσκληση ενδιαφέροντος γιά παραγωγή ταινίας μικρού μήκους γιά προβολή του νομού

Η περιφερειακή ενότητα Kιλκίς απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη παραγωγή μίας ταινίας τουριστικού περιεχομένου διάρκειας 25’ και μίας μικρής «βερσιόν» διάρκειας 2-3’ δύο-τριών λεπτών και χιλίων αντιτύπων.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και προβολή του φυσικού κάλλους της χλωρίδας και της πανίδας αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των επί μέρους εργασιών του έργου. Τμηματική προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με την ίδια τιμή, θα ακολουθήσει περαιτέρω διαπραγμάτευση της τιμής αυτής από τους υποψηφίους που θα έχουν καταθέσει τις εν λόγω προσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελλο που θα περιλαμβάνει δυο υποφακέλους σφραγισμένους με την τεχνική και οικονομική προσφορά μέχρι και τις 11 το πρωί της Δευτέρας 4.1. 16 στα γραφεία του τμήματος εμπορίου και τουρισμού της διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κιλκίς, (Αν. Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα