Οικονομία

Τα ισχύοντα με τις ενδιάμεσες εκπτώσεις του Φθινοπώρου

Δεκαήμερο ενδιαμέσων εκπτώσεων το πρώτο του προσεχούς Νοεμβρίου, και από τον Εμπορικό Σύλλογο Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου 2020, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι:
Σύμφωνα με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς Ανδρέα Βεργίδη, κατόπιν προτάσεως του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς, καθορίσθηκε το διάστηματων δέκα ημερών γιά την ενδιάμεση φθινοπωρινή εκπτωτική περιόδο που ισχύουν μόνο για τα εμπορικά καταστήματα εντός της περιοχής διοικητικής ευθύνης του δήμου Κιλκίς από την Δευτέρα 2 έως την Τετάρτη 11-11-20.

(Η Κυριακή 8-11-20 είναι ημέρα προαιρετικής λειτουργίας, 11.00-20.00).

Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών, που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Σε περίπτωση που επιβληθεί γιά δεύτερη φορά πρόστιμο γιά την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Στην επιβαρυντική περίπτωση, που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ.

Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο γιά την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι:

– Οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας εμπορίου του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

– Οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας καταναλωτή του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

– Οι υπηρεσίες της γενικής γραμματείας βιομηχανίας του υπουργείου ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

– Οι διευθύνσεις ανάπτυξης των περιφερειών.

– Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην «ζώνη» ευθύνης τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας γιά τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα