Πολιτική

Αναβάθμιση του ΕΒΕ δίνει ο συνδυασμός “Το Επιμελητήριο Αλλάζει”

Ουσιαστικές παρεμβάσεις και σύγχρονες αναπτυξιακές υποδομές, προς όφελος όλων των μελών του επιμελητηρίου σε Κιλκίς και Παιονία, αλλά και της τοπικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, προγραμματίζει ο συνδυασμός «Το Επιμελητήριο Αλλάζει.» με υποψήφιο πρόεδρο τον Κώστα Βιολιτζή.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:

Στις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Επιμελητήριο Κιλκίς, που θα διενεργηθούν 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2017 σε Κιλκίς και Πολύκαστρο, ο συνδυασμός του Κ. Βιολιτζή κατέρχεται, ως γνωστόν, με πρόθεση να ισχυροποιήσει και να ανανεώσει τη λειτουργία του Επιμελητήριου, πρωτίστως μέσα από την οικοδόμηση αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, με τον επιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο.

Προς επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου, έχει διαμορφώσει σειρά προγραμματικών θέσεων, με τις οποίες δίνεται προτεραιότητα: Στην προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μικρομεσαίων και των ελεύθερων επαγγελματιών, στην άμεση και πλήρη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη ή είδηση τους αφορά, στην αποκέντρωση των υπηρεσιών, στην υποστήριξη της επαγγελματικής δραστηριότητας κάθε επιχείρησης μέσα από την προβολή και ανάδειξη της, στη διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, στην ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς και όχι μόνο.

Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του συνδυασμού είναι οι εξής:

• Διαρκής ενημέρωση-πληροφόρηση όλων των μελών, με κάθε τρόπο και κάθε μέσο.

• Άμεση προτεραιότητα στην έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.), με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής, νομικής και αναπτυξιακής στήριξης σε υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις.

• Παρεμβάσεις και ενέργειες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση – πάταξη του παρεμπορίου και την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Επιμελητήριου.

• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης δια ζώσης, αλλά και μέσω e-learning center, διαθέσιμων σε όλα τα μέλη, με σεμιναριακού χαρακτήρα on line courses σε κατηγορίες όπως: οργάνωση και τεχνικές πωλήσεων, χρήση νέων τεχνολογιών, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, κ.α.

• Μηνιαία ηλεκτρονική έκδοση ενημερωτικού περιοδικού.

• Ζωντανή αναμετάδοση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, που θα εφαρμόσουμε απαρέγκλιτα.

• Δημιουργία και λειτουργία μόνιμων εκθεσιακών κέντρων του επιμελητηρίου σε Κιλκίς και Παιονία, με σκοπό τη διοργάνωση και φιλοξενία κλαδικών εκθέσεων των μελών του, αλλά και εκδηλώσεων εκθεσιακού χαρακτήρα σε συνεργασία με όλα τα Επιμελητήρια.

-Βασικός στόχος η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της περιοχής μας, αλλά και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεών μας, μέσα από ειδικές αφιερωματικές εκδηλώσεις.

• Αποκέντρωση υπηρεσιών – Ίδρυση λειτουργίας γραφείου στην Παιονία.

• Συνεργασία με το τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας ενδυσης, το μοναδικό ΤΕΙ του Κιλκίς, για τη δημιουργία φορέα στήριξής του και αξιοποίησης των δυνατοτήτων του.

• Οικονομική ενίσχυση των επαγγελματικών συλλόγων του νομού. Το επιμελητήριο Κιλκίς θα είναι αρωγός με σύννομες διαδικασίες, σε όλους και για όλους.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]