Αγροτικά

Ελπίδες ανάκαμψης του αγροτικού τομέα από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό “ΑΞΙΟΣ”

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Μία από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγροτικής πραγματικότητας είναι η μικρή στρεμματική ιδιοκτησία ανά παραγωγό που δεν ξεπερνά τα 70 στρέμματα.

Γεγονός που προσδίδει αυξημένη σημασία στην αναγκαιότητα λειτουργίας συνεταιριστικών σχημάτων που βοηθούν στην μείωση του κόστους καλλιέργειας στην προώθηση των αγροτικών προϊόντων απ΄ευθείας από τους παραγωγούς σε υψηλότερες τιμές, όπως έχει αποδείξει διαχρονικά η σχετική εμπειρία, αλλά και μιας σειράς άλλων ευνοϊκών παραμέτρων για την τοπική οικονομία και κοινωνία, όπως η αύξηση απασχόλησης και οι ανταγωνιστικές τιμές στα τοπικά αγροτικά προϊόντα.

Μόνον που κάτι τέτοιο συμβαίνει όταν οι εν λόγω συνεταιρισμοί λειτουργούν υπό καθεστώς χρηστής διαχείρισης και κερδοφορίας προσφέροντας πλην των ανωτέρων και μερίσματα ικανοποιητικών κερδών κατ΄ έτος στα μέλη των, όπως καταγράφεται σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και όχι χρέη και ζημίες όπως δυστυχώς μας έχουν συνηθίσει στο παρελθόν τέτοιου είδους φορείς στην χώρα μας.

Ενδεικτικές δυστυχώς τέτοιων καταστάσεων ήταν οι δύο Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) της περιφερειακής μας του Κιλκίς και της Αξιούπολης οι οποίες διαδοχικά απαξιώθηκαν, όχι μόνον στην συνείδηση των τοπικών παραγωγών, αλλά και λειτουργικά οδηγούμενες η μία μετά την άλλη σε καθεστώς χρεωκοπίας και εκκαθάρισης.

Τελευταία σε αυτήν την αλληλουχία των εξελίξεων ήταν η μετεξέλιξη της ΕΑΣ Αξιούπολης ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παιονίας, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης πριν το τέλος της περσινής χρονιάς μετά από την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του στις 30 Νοεμβρίου ,καθώς είχαν σωρευθεί περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές, προς τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα) ασφαλιστικούς φορείς, εφορία και ιδιώτες προμηθευτές, με εξαίρεση αυτές προς στους εργαζομένους τους συνεταιρισμού ύψους 180.000 ευρώ τα οποία έχουν καταβληθεί.

Το παρήγορο σε όλη την υπόθεση είναι ότι προέκυψε διάδοχος κατάσταση με την ίδρυση και λειτουργία ενός νέου συνεταιρισμού του Αγροτικού Συνεταιρισμού “ΑΞΙΟΣ” ο οποίος στεγάζεται και λειτουργεί ουσιαστικώς στις εγκαταστάσεις της πάλαι ποτέ ΕΑΣ Αξιούπολης τις οποίες έχει μισθώσει μακροχρόνια και προπληρώσει στον εκκαθαριστή τα ενοίκια για μία τριετία, απασχολώντας για τις δράσεις σε σταθερή βάση της πέντε εργαζομένους και είκοσι σε εποχική βάση από 15 Μαρτίου εως 30 Αυγούστου την περίοδο των δηλώσεων του ΟΣΔΕ, προγραμματίζοντας για το άμεσο μέλλον και νέες προσλήψεις στις ειδικότητες γεωπόνου ή τεχνολόγου τροφίμων,αποθηκάριου και χειριστή μηχανημάτων κατόχου διπλώματος Ε’ κατηγορίας, όπως δήλωσε στον “ΜΑΧΗΤΗ” ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Παύλος Πασσαλίδης.

Παράλληλα λειτουργεί εδώ και καιρό το κατάστημα ζωοτροφών, ενώ έχει προχωρήσει και η υπόθεση της συμβολαιακής καλλιέργειας σιτηρών υπό την αποκλειστική ευθύνη και τον συντονισμό του συνεταιρισμού και την συνεργασία σχετικής ιδιωτικής επιχείρησης υπό καθεστώς που δεν επιτρέπει την δημιουργία ανείσπρακτων οφειλών, ενώ όπως συνέχισε θα προχωρήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα και συγκεντρώσεις αγροτικών προϊόντων από πλευράς του συνεταιρισμού υπέρ των παραγωγών, όπως καλαμποκιού, βαμβακιού ηλιόσπορων και σιτηρών .

Περισσότερα
Δείτε ακόμα