Γενικά

Η ελληνική Πολιτεία δεν στηρίζει τα περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ

Η χώρα μας συγκαταλέγεται σε εκείνες, οι οποίες επιφυλάσσουν άνιση και δυσμενή μεταχείριση στα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ένωσης ιδιοκτητών επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), την οποία συνυπογράφουν ο πρόεδρος Αντώνιος Μουντάκης και ο γενικός γραμματέας Γεώργιος Αμβροσίου, και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Την ιδιαίτερη σημασία των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης καθώς και την ανάγκη στήριξής τους από τα κράτη, αναδεικνύει και η πρόσφατη έρευνα του έγκριτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, που ιδρύθηκε από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να συμβάλλει στην πολιτιστική και επιστημονική ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών.

Όπως χαρακτηριστικώς αναφέρονται στην έρευνά του σχετικώς με την πολυφωνία των μέσων στην ψηφιακή εποχή («Monitoring Media Pluralism in the Digital era»), που δημοσιεύτηκε το 2020:

“Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ιδιαιτέρως σημαντικά γιά την δημοκρατία. Η σχέση με το τοπικό κοινό τείνει να είναι στενότερη, σε σύγκριση με τα εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Αυτή η εγγύτητα επιβεβαιώνεται τόσο από τα στατιστικά στοιχεία των αναγνωστών όσο και από το επίπεδο συμμετοχής των αναγνωστών στα μέσα ενημέρωσης. Τα περιφερειακά και τοπικά μέσα μπορούν, επίσης, να χρησιμεύσουν ως εναλλακτικοί χώροι γιά συζήτηση γιά τις ταυτότητες και τις γλώσσες, που περιθωριοποιούνται από τα εθνικά μέσα.

Ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο και μέτρα στήριξης μπορούν να βοηθήσουν τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης στην δημοκρατική αποστολή τους (Cappello et al. 2016). Αυτό γίνεται όλο και πιό σημαντικό τώρα, όταν όλο και περισσότερες τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς αγωνίζονται γιά την επιβίωσή τους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι, επίσης, κρίσιμοι θεσμοί γιά την διασφάλιση της πολυφωνίας και είναι δείκτης μιάς υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας. Τείνουν να επικεντρώνονται σε τοπικά ζητήματα, και μπορούν συμβάλλουν στην διευκόλυνση των τοπικών συζητήσεων (UNESCO 2017)”.

Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται ένας δείκτης, που εξετάζει εάν και πόσο τα κράτη – μέλη της ΕΕ υποστηρίζουν τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης μέσω επιδοτήσεων ή άλλων μέτρων πολιτικής.

Τα συνολικά αποτελέσματα, που προέκυψαν από αυτόν τον υποδείκτη, δείχνουν, ότι πάνω από το ήμισυ των χωρών «πέφτουν» στην «ζώνη» μεσαίου ή υψηλού κινδύνου, και δώδεκα βαθμολογούνται με χαμηλό κίνδυνο.

Σε χώρες, όπως οι Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Ισπανία, η έρευνα δείχνει, ότι υποστηρίζονται τα τοπικά και περιφερειακά μέσα, έχοντας επαρκείς κρατικές ενισχύσεις.

Αντιθέτως, σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φιλλανδία, Ρουμανία, Σλοβακία, Αλβανία και Τουρκία, το κράτος δεν υποστηρίζει περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης με επιδοτήσεις.

Όσον αφορά στην χώρα μας, η ένταξη της στην Τρίτη, και τελευταία, κατηγορία μάλλον δεν απετέλεσε έκπληξη γιά όσους γνωρίζουν τον χώρο των περιφερειακών ΜΜΕ. Απλώς πρόκειται γιά μιάν ακόμη επιβεβαίωση γιά το πώς τα αντιμετώπισαν διαχρονικώς όλες οι κυβερνήσεις».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη του κλιμακίου της ΝΔ στην λαϊκή του Κιλκίς