Αγροτικά

Έκτακτη στήριξη ελαιοπαραγωγών που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης με καλλιέργεια ελιάς ελαιοποιήσιμης ή/και διπλής κατεύθυνσης, εξαιρουμένης της ποικιλίας Καλαμών (Καλαματιανή, Τσιγκόλι, Αετονύχι), διπλής κατεύθυνσης, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης – πληρωμής στο πλαίσιο του Μέτρου 21 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης – πληρωμής πραγματοποιείται το διάστημα από 17.11.20 έως 27.11.20.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο της παρούσας, υποβάλλουν προς την ΕΥΔ ΠΑΑ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ) που υποστηρίζει την υλοποίηση του μέτρου.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
και η υποβολή των αιτήσεων στον ιστότοπο
https://p2.dikaiomata.gr/M21

Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης θα υπάρχει αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο εγγραφής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Οι ανωτέρω δικτυακοί τόποι αποτελούν βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ ΠΑΑ με το σύνολο των ενδιαφερομένων για το ΠΑΑ 2014-2020 και ανακοινώνεται σε αυτούς κάθε σχετική πληροφορία.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ, ΟΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΗΡΩΕΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων των “Πολυκαστρινών 2024” και με αφορμή την συμπλήρωση 50 χρόνων από την μαύρη επέτειο της […]