Γενικά

Έκτακτα μέτρα για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων του δήμου Κιλκίς

Στο δεύτερο και πιο επιθετικό κύμα εκδήλωσης της πανδημίας του Covid -19 ο δήμος Κιλκίς βρίσκεται και πάλι στην πρώτη γραμμή, δίπλα στον πολίτη, για να συνεισφέρει σε κρίσιμες υπηρεσίες που συνδέονται με τις κοινωνικές δομές και την ποιότητα ζωής και για να συμβάλει περαιτέρω στην ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την υγειονομική θωράκιση των οργανικών δημοτικών μονάδων και του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά από τις αρνητικές συνέπειες του κορονοϊού και την ανάγκη περιορισμού της διάδοσής του, η δημοτική αρχή υπό το Δημήτρη Κυριακίδη προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τηλεργασία και εκ περιτροπής εργασία ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες καθαριότητας, κοινωνικής προστασίας και τα τεχνικά συνεργεία.

Με απόφαση δημάρχου που εκδόθηκε σήμερα και θα ισχύσει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου:

– Διατηρείται η πλήρης λειτουργία των οργανικών μονάδων του δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

– Καθιερώνεται η παροχή εργασίας εκ περιτροπής με υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων που διαθέτουν δικαίωμα υπογραφής ανά οργανική μονάδα σε επίπεδο Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Διευθύνσεων.

– Απόφαση για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) δύνανται να εκδίδουν οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Κιλκίς, για τους υπαλλήλους που διαθέτουν απομακρυσμένη πρόσβαση από τον προσωπικό τους υπολογιστή, κατά τις ημέρες που δεν παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία.

– Ευπαθείς ομάδες εργαζομένων με χρόνια νοσήματα δεν θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους καθ’ όλο το διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων, με ευθύνη των Προϊσταμένων τους.

– Εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, κατόπιν κοινής απόφασης του/της προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Τμήματος που ανήκουν και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κιλκίς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη εγκατάσταση απομακρυσμένης σύνδεσης και κατόπιν δικής τους συναίνεσης.

– Σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας τίθεται και το προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, που υπηρετεί σε υπηρεσίες γραφείου.

– Κανονικά θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, του Τμήματος Συνεργείων και Αποκατάστασης Βλαβών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

– Ανάλογη απόφαση που θα ρυθμίζει τον τρόπο παροχής εργασίας από τους εργαζομένους τους θα εκδώσουν οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς (ΚΔΕΚ) Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς (ΔΕΥΑΚ).

Ισχυρή σύσταση απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους του δήμου Κιλκίς, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο εντός του χώρου εργασίας όσο και εκτός αυτού, για την τήρηση των αποστάσεων όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές αποφάσεις, για την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την τακτική συνεδρίαση η ΔΕΕΠ Ν.Δ ν. Κιλκίς γιά την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος των Ευρωεκλογών.