Γενικά

Προχωρεί ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης όλων των οικισμών δήμου Παιονίας από την ΔΕΥΑ Παιονίας

Από τον δήμο Παιονίας εκδόθηκε το ακόλουθο ενημερωτικό δελτίο:

«Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5201694 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)».

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 7.255.770,00 €. ( Μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Για την επιτυχή έκβαση της πρότασης ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ Τριαντάφυλλος Ναλμπάντης επισκέφθηκαν τρεις φορές το τελευταίο διάστημα  στην Αθήνα τον υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη παρόντος του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά που λειτούργησε υποστηρικτικά για την έγκριση της   πρότασης του δήμου μας.

Η μελέτη της πρότασης, που εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της ΔΕΥΑ Παιονίας, περιλαμβάνει:

  Τον διαχωρισμό των υφιστάμενων ζωνών των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών της ΔΕΥΑ σε υπό-ζώνες, οι οποίες θα προκύπτουν από την ομαδοποίηση ψηφιακών υδρομετρητών ανά περιοχή.
  Την προμήθεια των 13 Τοπικών Σταθμών ελέγχου Ποιότητας  (ΤΣΕΠ) με δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης, καθώς και  του  απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της  ΔΕΥΑ.
  Την προμήθεια και εγκατάσταση των 2.979 Τοπικών Σταθμών ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ) με δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης, καθώς και  του  απαιτούμενου εξοπλισμού αυτών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της  ΔΕΥΑ.
  Την προμήθεια και εγκατάσταση των 113 Τοπικών  Σταθμών ελέγχου  (ΤΣΕ) , στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης της  ΔΕΥΑΠ .
  Τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων, με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών
  Το Δίκτυο επικοινωνίας για τη μεταφορά των δεδομένων των υδρομετρητών
  Το εξειδικευμένο λογισμικό και εξοπλισμό για τον εντοπισμό των διαρροών».
Περισσότερα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]

Δείτε ακόμα