Γενικά

Εκσυγχρονίζεται ο στόλος όλων των οχημάτων δήμου Παιονίας

Παρελήφθησαν την Παρασκευή 8.1.21 τα πρώτα τρία οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητος του δήμου Παιονίας, που θα αντικαταστήσουν παλιά, ενεργοβόρα και ρυπογόνα αυτοκίνητα, τα οποία που βρίσκονται ακόμη σε λειτουργία, σε μιάν ιστορική εξέλιξη για τον εν λόγω δήμο.

Η σχετική χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»,και η προμήθεια τους δεν επιβαρύνει τους δημότες και τον προϋπολογισμό του δήμου.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται και τα εξής:

« … Ο εκσυγχρονισμός, των οχημάτων του δήμου αποτελεί προτεραιότητα και προγραμματική δέσμευση της διοίκησης καθώς με αυτήν θα επιτευχθεί η βελτίωση των υπηρεσιών στους δημότες, η μείωση του κόστους λειτουργίας των υπηρεσιών και η προστασία του περιβάλλοντος, που επιβαρύνεται σήμερα από τα ρυπογόνα παλαιά οχήματα και απορριμματοφόρα, τα οποία θα αποσυρθούν με την έλευση των καινούργιων.

Στόχο της διοίκησης αποτελεί, η υπηρεσία καθαριότητος να λειτουργήσει το 2022 με καινούργια απορριμματοφόρα, μικρά φορτηγά, φορτηγό γιά μεγάλα αντικείμενα και πλυντήριο κάδων, και η τεχνική υπηρεσία να αποκτήσει καινούργια μηχανήματα έργου γιά τις τεχνικές παρεμβάσεις και την αγροτική οδοποιία.

Η καθαριότητα, η αγροτική οδοποιία και οι τεχνικές παρεμβάσεις είναι τομείς εξαιρετικώς σημαντικοί γιά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Παιονίας, και η βελτίωση τους είναι η δέσμευση που η διοίκηση του δήμου υλοποιεί.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των οχημάτων θα εδραιώσει στην Παιονία τις αρχές λειτουργίας, με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί κάθε σύγχρονος δήμος και να παρέχει στους δημότες του ποιοτικές υπηρεσίες με το μικρότερο δυνατό κόστος».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα