Αγροτικά

Εξετάσεις χορήγησης αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανήματων

Εξετάσεις χορήγησης αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανήματων θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 7 Νοεμβρίου 2023 στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της παραπάνω περιόδου να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 30.10.23. Μετά το πέρας της προαναφερθείσας ημερομηνίας η συμμετοχή τους θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη περίοδο εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής   της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Γραφείο 1, Τηλ. 2341353255 , Ηλ. δ/νση : [email protected],

Περισσότερα
Δείτε ακόμα