Γενικά

Κηρύχθηκε έκπτωτος η ανάδοχος εταιρία στην κατασκευή Ε.Ο. Κιλκίς-Θεσσαλονίκης

Η εκ μέρους της αναδόχου εταιρίας «Αναστηλωτική» ΑΤΕ μη ανταπόκριση σε συμβατικές υποχρεώσεις της, που καθιστά αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου της κατασκευής του τμήματος μεταξύ των κόμβων Ν.Σάντας και Ασσήρου της εθνικής οδού Κιλκίς-Θεσσαλονίκης, με επακόλουθο να κηρυχθεί έκπτωτος από αυτό.

Την σχετική απόφαση έλαβε την Πέμπτη 1.10.15 το τμήμα συγκοινωνιακών έργων της διεύθυνσης τεχνικών έργων της περιφέρειας Κ.Μακεδονίας διότι υπήρχαν πολλές αμφιβολίες γιά την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση του έργου, παρ’ ότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι γιά την συνέχισή του.

Σύμφωνα με «πηγή» προσκείμενη στην περιφερειακή διοίκηση, σηματοδοτεί την άμεση ενεργοποίηση του σχεδιασμού της περιφέρειας Κ.Μακεδονίας γιά το έργο, ο οποίος προβλέπει ταχεία διαδικασία ανάθεσής του σε νέο ανάδοχο εντός των χρονικών ορίων εκείνων, τα οποία επιβάλλουν τα προγράμματα εκτέλεσης.

Όπως ανέφερε η ίδια «πηγή» η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου, ίσως και περί τα τέλη Νοεμβρίου, οπότε το έργο θα αρχίσει και πάλι να εκτελείται, καθώς σ’ αυτήν την περίπτωση δεν θα υφίσταται πρόβλημα ως προς την ομαλή χρηματοδότησή του.

Κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται να υπάρχει γιά τον επόμενο μειοδότη του έργου που θεωρείται «κολοσσός» στον κατασκευαστικό τομέα όχι μόνον γιά τα δεδομένα της χώρας μας, αλλά …γιά την Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη του νομού παραμένει επιφυλακτική, αναμένοντας το πρακτικό αποτέλεσμα της μνημονευθείσας διαδικασίας, άρα την …(επαν)έναρξη εκτέλεσης του έργου, ώστε να άρει εντελώς τις επιφυλάξεις της.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα