Οικονομία

Εκποίηση ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού νομού Κιλκίς υπό εκκαθάριση

Ο  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ο οποίος τέθηκε σε εκκαθάριση, δυνάμει της με αρ. 120/2015 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους εκκαθαριστές του  Αθανάσιο Νοτόπουλο  και Κωνσταντίνο Κατσακιώρη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με  ελεύθερη  εκποίηση  δυνάμει της  υπ’ αριθμ.  12/2016  απόφασης του Ειρηνοδικείου Κιλκίς (Εκουσίας Δικαιοδοσίας) σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. 36/2019, 204/2019 (απόφαση μεταρρύθμισης της υπ’ αριθμ. 12/2016, με την οποία παρασχέθηκε η άδεια εκποίησης χωρίς τις διατυπώσεις του πλειστηριασμού, με ελεύθερη εκποίηση) 207/2020 και 264/2020   106/2021, 224/2022  και 89/2023 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Κιλκίς καθώς και των υπ’ αριθμ. 102/6-7-2022, 103/11-7-2022, 105/21-7-2022, 109/4-1-2023, 110/17-2-2023, 117/6-6-2023 και 125/24-11-2023 πρακτικών του  συμβουλίου των εκκαθαριστών, με σφραγισμένες δεσμευτικές προσφορές για την πώληση των κατωτέρω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποτελούν μέρος του ενεργητικού ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

Όλα τα προς πώληση ακίνητα βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς – Δήμου Κιλκίς  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση  και είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ

 1. Το υπ’ αριθμ. 51 Οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 9, εμβαδού 1.742 τ.μ στον συνοικισμό Ν. Γυναικοκάστρου, ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγειο κτίριο, το οποίο αποτελείται από σιταποθήκη  εμβαδού 393,02 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση, χωρητικότητας 600  τόνων και από χώρο γραφείου εμβαδού 26,98 τ.μ., ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση ,με οικίσκο ζυγιστηρίου εμβαδού 7,93 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση  και γεφυροπλάστιγγα, έναντι τιμήματος ίσου με το 40% της αντικειμενικής αξίας αυτού  (αξία οικοπέδου 18.067,82 ευρώ, αξία αποθήκης 45.393,81 ευρώ,   αξία  γραφείου 13.588,15  ευρώ, αξία οικίσκου 5.181,46 ευρώ και αξία γεφυροπλάστιγγας 1.500 ευρώ και συνολικά 83.731,24 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  33.492,49  ευρώ .
 2. Το υπ’ αριθμ. 76 αγροτεμάχιο, εμβαδού 14.055 τ.μ ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση στον συνοικισμό Θεοδόσια στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη χωρητικότητας 1.000 τόνων, συνολικής επιφάνειας 392 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση, με γεφυροπλάστιγγα 60 τόνων και οικίσκο ζυγιστηρίου εμβαδού 15,00 τ.μ., ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση έναντι τιμήματος ίσου με το 40% της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου 130.352,46 ευρώ, αξία αποθήκης  45.276,00  ευρώ, αξία γεφυροπλάστιγγας 1.500 ευρώ, αξία οικίσκου  1.732,50  ευρώ και συνολικά  178.860,96 ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  71.544,38  ευρώ.
 3. Το υπ’ αριθμ. 104 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 29, εμβαδού 2.981,70 τ.μ ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση ,στον συνοικισμό Kαστανιές, στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη, εμβαδού 1.321,90 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση έναντι τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού (αξία οικοπέδου  22.739,6  ευρώ, αξία αποθήκης 152.679,45 ευρώ και συνολικά 175.419,05  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς 70.167,62  ευρώ.

4.Το υπ ’αριθμ. 51 οικόπεδο εντός σχεδίου, στο Ο.Τ. 13, στον συνοικισμό Kαστανιές εμβαδού 2.740,96 τ.μ ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση , στο οποίο έχει ανεγερθεί ισόγεια σιταποθήκη  εμβαδού  1.201,90 τ.μ., ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση, έναντι τιμήματος ίσου με το 40%  της αντικειμενικής αξίας αυτού, (αξία οικοπέδου 6.906,06 ευρώ, αξία αποθήκης 138.819,45 ευρώ  και συνολικά 145.725,51  ευρώ) και με τιμή πρώτης προσφοράς  58.290,20  ευρώ.

 1. Το υπ’ αριθμ. 11274β΄αγροτεμάχιο , εμβαδού 5.100 τ.,μ, ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κάτω Αποστόλων εντός του οποίου υφίσταται ποστίστρα, έναντι τιμήματος ίσου με την αντικειμενική αξία ποσού 18.398,25 ευρώ , με τιμή πρώτης προσφοράς 18.398,25 ευρώ.
 2. Το υπ’ αριθμ. 599δ΄αγροτεμάχιο , εμβαδού 14.427 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νεότερη καταμέτρηση που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαλλικού Ν. Κιλκίς έναντι τιμήματος ίσου με την εμπορική αξία αυτού ποσού 47.000 ευρώ , όπως προκύπτει από την από 5-12-2023 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή , πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Χαρίση,  με τιμή πρώτης προσφοράς 7. Το υπ’αριθμ. 1912α αγροτεμάχιο, εμβαδού κατά τον τίτλο κτήσης  7.750 τ.μ. και σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση 6.144,69 τ.μ. που βρίσκεται στο Κιλκίς πλησίον στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ έναντι τιμήματος ίσου με την αντικειμενική αυτού ποσού 103.683,98 ευρώ ,με τιμή πρώτης προσφοράς 103.683,98 ευρώ.
 3. Το υπ’αριθμ. 190 οικόπεδο, ιδιοκτησίας μας , έκτασης 1.764 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νέα καταμέτρηση με την επ’αυτού αποθήκη εμβαδού 420 τ.μ., . ή όσων αυτά είναι με νέα καταμέτρηση ,που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 30 του συνοικισμού Ευκαρπίας Ν. Κιλκίς, έναντι τιμήματος ίσου με την αντικειμενική αξία (αξία οικοπέδου 17.189,53 ευρώ, αξία αποθήκης 58.905,00 ευρώ, και συνολικά  76.094,53 ευρώ),    με τιμή πρώτης προσφοράς 76.094,53 ευρώ.
 4. Το υπ’αριθμ. 1394 αγροτεμάχιο , εμβαδού 49.500 τ.μ. , σύμφωνα με τον τίτλο και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 47.512,32 τ.μ., που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλίνδροιας ,μετά των επ’αυτού κτισμάτων , ήτοι μίας βιομηχανικής μονάδας που αποτελείται από τρία ανεξάρτητα κτίρια (κτίριο σιλό , κτίριο αλευροβιοομηχανίας, και παραγωγής ζωοτροφών και κτίριο αρτοβιομηχανίας) διάφορα βοηθητικά κτίσματα και γεφυροπλάστιγγα, τα οποία περιγράφονται ως εξής: 1) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ– Ισόγειο κτίριο με χρήση αρτοβιομηχανίας , εμβαδού σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 1.506,46 τ.μ. και σύμφωνα με πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση εμβαδού 1.507,48 τ.μ. , που αποτελείται από α) αποθήκη αλεύρων , αίθουσα παραγωγής και αποθήκης άρτου επιφάνειας 1.025,73 τ.μ. και εσωτερικού ύψους 5,10 μ., β) χώρο γραφείων , εργαστηρίου, αποδυτηρίων , μηχανουργείου, ηλεκτρολογείου, λεβητοστασίου,ηλεκτροπαραγωγικού ζεύγους και υποσταθμού , εμβαδού 380,82 τ.μ. και εσωτερικού ύψους 3,00 μ., γ) χώρο φορτοεκφόρτωσης επιφάνειας 99,91 τ.μ.

2)ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-Ένα πενταόροφο κτίριο, με χρήση αλευροβιομηχανία , επιφάνειας σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες 2.118,38 τ.μ. και σύμφωνα με πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση επιφάνειας 2.149,89 τ.μ., το οποίο περιγράφεται ως εξης ( σύμφωνα με τις οικοδομικές άδειες) α) Ισόγειο εμβαδού 518,39 τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 538.93 τ.μ. που αποτελείται από χώρο αποθήκευσης αλεύρων, χώρο μηχανημάτων, χώρο αποθήκης, χώρο λεβητοστασίου, χώρο W.C, και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ορόφους με ανελκυστήρα., β)  1ος όροφος εμβαδού 514,87  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 518,28 τ.μ. που αποτελείται από χώρο αποθήκευσης αλεύρων, χώρο μηχανημάτων( κυλινδρομηχανές) , χώρο αποθήκης, χώρο ΣΙΛΟ, και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ορόφους με ανελκυστήρα., γ) 2ος όροφος εμβαδού 421,54  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 424,12 τ.μ. που αποτελείται από χώρο αποθήκευσης αλεύρων, χώρο μηχανημάτων( κυλινδρομηχανές) ,χώρο ΣΙΛΟ, και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ορόφους με ανελκυστήρα. δ) 3ος όροφος εμβαδού 300,42  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 303,00  τ.μ. που αποτελείται από  χώρο μηχανημάτων,χώρο ΣΙΛΟ, και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ορόφους με ανελκυστήρα., ε) 4ος όροφος εμβαδού 300,42  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 303,00 τ.μ. που αποτελείται από χώρο μηχανημάτων ,τον  χώρο πάνω από τα ΣΙΛΟ, και κλιμακοστάσιο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ορόφους με ανελκυστήρα., στ)5ος όροφος εμβαδού 44,88  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 62,56 τ.μ. που αποτελείται από χώρο  μηχανημάτων.

3- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ- Ισόγειο κτίριο με τετραώροφο πύργο μηχανημάτων που έχει χρήση βιομηχανίας ζωοτροφών, όροφος συνολικού εμβαδού 1026,39  τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 1.017,47 τ.μ. , το οποίο περιγράφεται ως εξής: α) Ισόγειο  εμβαδού 812,02 τ.μ. και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση 803,10 τ.μ., το οποίο αποτελείται από αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας 598,56 τ.μ., πύργο μηχανημάτων , επιφάνειας 141,66 τ.μ., χώρο γραφείων επιφάνειας 20,93 τ.μ., βοηθητικούς χώρους αποδυτηρίων και W.C επιφάνειας 24,92 τ.μ. και χώρολεβητοστασίου επιφάνειας 25,26 τ.μ., β) 1ος όροφος επιφάνειας 50,61 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του πύργου μηχανημάτων, γ) 2ος όροφος επιφάνειας 67,61 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του πύργου μηχανημάτων, δ) 3ος όροφος επιφάνειας 96,65 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του πύργου μηχανημάτων.

 1. ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΣΙΛΟ)-Πολυόροφο κτίριο με υπόγειο με χρήση σιταποθηκών κατακόρυφου τύπου , συνολικού όγκου 18.000 τόνων και συνολ.ικής επιφάνειας 2.297,85 τ.μ. , που αποτελείται από το τμήμα των κατακόρυφων αποθηκών (ΣΙΛΟ) ,τον πύργο πρόσβασης και μηχανολογικού εξοπλισμού και την γέφυρα ανατροπής με χοάνες παραλαβής καλυμμένες με στέγαστρο, τα οποία περιγράφονται ως εξής: α) Το τμήματων κατακόρυφων αποθηκών αποτελείται από 15 ΣΙΛΟ διαμέτρου 7,00 μ που καλύπτουν επιφάνεια 572,27 τ.μ..Οι κενές κυψελίδες μεταξύ των ΣΙΛΟ καλύπτουν επιφάνεια 94,64 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των ΣΙΛΟ είναι 1.154,54 τ.μ. και των κυψελίδων 189,28 τ.μ., β) Ο πύργος καλύπτει επιφάνεια 102,17 τ.μ. και έχει συνολικό ύψος άνω του εδάφους 53,00 μ. Μέχρι το ύψος των 36,00 μ. αναπτύσσονται έξι(6) όροφοι επιφάνειας 102,17 τ.μ. ο καθένας. Στα υπόλοιπα 17μ. αναπτύσσονται τρεις (3) όροφοι επιφάνειας 70,33 τ.μ. ο καθένας, γ) Υπόγειο τμήμα επιφάνειας 102,17 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και αγωγούς για το γέμισμα και άδειασμα των ΣΙΛΟ, δ) Μπροστά από τον πύργο υπάρχουν δύο χοάνες παραλαβής σιτηρών με γέφυρα ανατροπής που καλύπτονται από επικλινές στέγαστρο, επιφάνειας 130,03 τ.μ.
 2. ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- Η γεφυροπλάστιγγα έχει επιφάνεια 68,40 τ.μ. και ο οικίσκος έχει επιφάνεια 35,88 τ.μ.
 3. ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΛΑΚΑ-ΕΙΣΟΔΟΣ- Έχει εμβαδό 14,90 τ.μ. και βρίσκεται στην είσοδο του γηπέδου.
 4. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ- Έχει επιφάνεια 25,80 τ.μ. και αποτελείται από κλειστό χώρο επιφάνειας 14,30 τ.μ. και ανοιχτό χώρο (υπόστεγο) επιφάνειας 11,50 τ.μ.
 5. Υπόγειες δεξαμενές με οικίσκο- Βρίσκονται εντός περιφραγμένης περιοχής ,επιφάνειας περίπου 185,00 τ.μ., ενώ στο νότιο άκρο αυτής της περιοχής υπάρχει οικίσκος επιφάνειας περίπου 12,00 τ.μ. αποτελούμενος από δύο χώρους.
 6. Γεώτρηση με οικίσκο-Έχει επιφάνεια 21,00 τ.μ. και βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτιρίου της βιομηχανίας ζωοοτροφών και είναι λειτουργική.
 7. Αποθήκη 1- Βρίσκεται στο δυτικό όριο του γηπέδου και στη νότια πλευρά του κτιρίου της βιομηχανίας ζωοτροφών, επιφάνειας περίπου 9 τ.μ.
 8. 11. Αποθήκη 2- Βρίσκεται στο δυτικό όριο του γηπέδου και στη δυτική πλευρά του κτιρίου της βιομηχανίας ζωοτροφών, επιφάνειας περίπου 45,00 τ.μ.
 9. Λοιπές κατασκευές – α) Οικίσκος με υπέργειες δεξαμενές –βυτία, β) Μεταλλική κατακόρυφη κατασκευή , γ) Μεταλλικό σιλό και μηχανολογική κατασκευή με οικίσκο.

Το ανωτέρω συγκρότημα πωλείται έναντι τιμήματος ίσου με την εμπορική αξία αυτού ποσού 2.950.000,00 ευρώ , όπως προκύπτει από την από 2-3-2023 έκθεση εκτίμησης του πιστοποιημένου εκτιμητή , πολιτικού μηχανικού Νικόλαου Χαρίση,  με τιμή πρώτης προσφοράς 2.950.000,00 ευρώ.  

 1. Το υπ’αριθμ. 274 οικόπεδο, ιδιοκτησίας μας , έκτασης 5.215,34 τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νέα καταμέτρηση με την επ’αυτού αποθήκη εμβαδού 420 τ.μ., ή όσων αυτά είναι με νέα καταμέτρηση και με το επ’αυτού κτίσμα εμβαδού  15,50    τ.μ. ή όσων αυτά είναι με νέα καταμέτρηση  που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 33 του συνοικισμού Μ. Βρύσης Ν. Κιλκίς, έναντι τιμήματος ίσου με την αντικειμενική αξία (αξία οικοπέδου 60.852,70  ευρώ, αξία αποθήκης 67.516,68 ευρώ, αξία κτίσματος    8.102,16   ευρώ και συνολικά 136.471,54   ευρώ),    με τιμή πρώτης προσφοράς 136.471,54         ευρώ.

 

                               

                                   ΟΡΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 1) Οι προσφορές για την αγορά των εν θέματι ακινήτων πρέπει να γίνουν  την ενδεκάτη  (11η) Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 – 14.00 μ.μ. στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ν. Κιλκίς επί της οδού Θεσσαλονίκης 20 στο Κιλκίς και αν αποβεί άκαρπος  θα επαναληφθεί 2 φορές, από μία φορά κάθε επόμενη εβδομάδα δηλαδή την Τρίτη 18η Ιουνίου 2024 και ώρα 13.00 – 14.00 μ.μ. και την Τρίτη 25η Ιουνίου  2024 και ώρα 13.00 – 14.00 μ.μ. στην έδρα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, που εδρεύει στο Κιλκίς, επί της οδού Θεσσαλονίκης 20. 

2.Δεσμευτική Προσφορά: Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς συνεπάγεται γνώση και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη δεσμευτική προσφορά, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε αίρεση ή επιφύλαξη.

 1. Εγγύηση: Η προσφορά θα συνοδεύεται επί ποινή ακυρότητάς της από Επιταγή έκδοσης Τραπέζης που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διαταγή του προσφέροντος, ποσού ίσου με το 1/3 της αναφερόμενης στη διακήρυξη εκποίησης τιμής πρώτης προσφοράς, άλλως δεν θα γίνεται δεκτή. Οι επιταγές που θα συνοδεύουν την προσφορά για την συμμετοχή στο διαγωνισμό θα επιστρέφονται στους λοιπούς μετέχοντες (μειοδότες) μετά την κατακύρωση του ακινήτου. Όσο αφορά στον πλειοδότη στον οποίο θα κατακυρωθεί το ακίνητο, το ποσό της  επιταγής θα συμψηφιστεί στο τίμημα που θα επιτευχθεί αποτελώντας προκαταβολή αυτού.

4.Τρόπος υποβολής: Οι προσφορές μαζί με τις Επιταγές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο αδιαφανή φάκελο. Η υποβολή των προσφορών θα γίνεται σε περίπτωση φυσικού προσώπου ,αυτοπροσώπως ή άλλως από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, σε περίπτωση εταιρείας, από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο δυνάμει απόφασης του αρμοδίου διοικητικού της οργάνου  ή ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, ήτοι,  ανάλογα με το τι προβλέπει το καταστατικό της εταιρίας.  Προσφορά υπέρ υποδειχθησομένου τρίτου θα ισχύει μόνο εάν δηλώνεται κατά την υποβολή της προσφοράς και αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και συνοδεύεται από ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (διά του οποίου χορηγείται στον υποβάλλοντα η σχετική εντολή από τον τρίτο).

 1. Τιμή Πρώτης Προσφοράς:. Η τιμή πρώτης προσφοράς, όπως αυτή παραπάνω ορίζεται για έκαστο των παραπάνω ακινήτων, είναι δεσμευτική. Καμία προσφορά κάτω της τιμής πρώτης προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο ενδιαφερόμενος θα αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
 2. Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης τιμήματος και σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης – Ποινική Ρήτρα: Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί το εκποιούμενο ακίνητο υποχρεούται να οπισθογραφήσει την τραπεζική επιταγή προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ν. Κιλκίς υπό εκκαθάριση και οι εκκαθαριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι του, θα υποχρεούνται να καταθέσουν χωρίς καθυστέρηση το αντίστοιχο ποσό στον τηρούμενο λογαριασμό της εκκαθάρισης. Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του υπολοίπου τιμήματος και σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης ορίζεται η επομένη από την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της πλειοδοσίας και την ανακήρυξη του πλειοδότη.

 Εάν η εξόφληση του υπολοίπου τιμήματος και η σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου δεν ολοκληρωθούν μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία εξαιτίας γεγονότων που δεν άπτονται της υπαιτιότητας του πλειοδότη (όπως ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά καθυστέρηση στην έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, διεξαγωγή εκλογών κλπ.) τότε αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εκκαθαριστών.  Εφόσον ο πλειοδότης δεν προσέλθει κατά την παραπάνω δήλη ημερομηνία και ώρα ή κατά την ημερομηνία που τυχόν θα έχει παραταθεί ενώπιον του επιληφθέντος Συμβολαιογράφου για την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης, τότε αυτός θα εκπίπτει της διαδικασίας και το ως άνω καταβληθέν ποσό της τραπεζικής επιταγής (εγγύηση) θα καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ της εκκαθαρίσεως.

7.Δαπάνες Μεταβίβασης: Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες πάσης φύσεως για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, τη μεταβίβαση και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται για την πραγμάτωση και ολοκλήρωση της μεταβίβασης (περιλαμβανομένων εντελώς ενδεικτικά: των αμοιβών και δικαιωμάτων συμβολαιογράφου, μηχανικού, δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή, υποθηκοφυλάκων, έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου, Φ.Π.Α. και άλλων τυχόν φόρων κλπ) βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πλειοδότη – αγοραστή.

 1. Ευθύνη. Ο υπό εκκαθάριση συνεταιρισμός και οι εκκαθαριστές αυτού δεν εγγυώνται ούτε διαβεβαιώνουν την πραγματική και νομική κατάσταση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων που εκποιούνται και δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή ελλείψεις ιδιοτήτων, την ύπαρξη των οποίων άλλωστε δεν υπόσχονται, των μεταβιβαζόμενων και εκποιούμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα πρέπει να διεξάγουν τη δική τους αξιολόγηση και έρευνα και τον δικό τους νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο για τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται στην παρούσα τον καθώς και για το νομικό, πολεοδομικό και πραγματικό τους καθεστώς και τον έλεγχο καταλληλότητας για την χρήση που το προορίζουν, με τη βοήθεια των νομικών, φορολογικών και τεχνικών συμβούλων τους. Τα ακίνητα πλειστηριάζονται στην κατάσταση (πραγματική, πολεοδομική κλπ.) που βρίσκονται την οποία οφείλει να ελέγξει με δικές του δαπάνες πριν από την πλειστηρίαση ο κάθε ενδιαφερόμενος, καθώς και να καταβάλλει τυχόν πρόστιμο τακτοποίησης που θα προκύψει από αυθαίρετα κτίσματα.
 2. Αποσφράγιση: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τους προαναφερόμενους εκκαθαριστές, στα γραφεία του συνεταιρισμού, την ίδια μέρα μετά το πέρας του χρόνου για την κατάθεση των προσφορών. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούνται να παραστούν και να υπογράψουν τη σχετική έκθεση αποσφράγισης που θα συνταχθεί, όσοι πλειοδότες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμη δεσμευτική προσφορά.

10.Δικαίωμα Πλειοδοσίας: Σε περίπτωση που για κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα υπάρχουν άνω του ενός ενδιαφερόμενου υποψήφιοι αγοραστές, μετά την αποσφράγιση των προσφορών παρουσία των ενδιαφερόμενων-πλειοδοτών και αφού αυτοί ενημερωθούν από τους εκκαθαριστές για το ύψος των προσφορών όλων των συμμετεχόντων (εννοείται ως προς το ακίνητο του ενδιαφέροντος τους και μόνον) ξεκινά η διαδικασία της πλειοδοσίας , η οποία θα διεξαχθεί υπό τους εξής όρους:

 Αν υποβλήθηκε μία μόνο γραπτή προσφορά, το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατα­κυρώνεται στον μοναδικό πλειοδότη.   Αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προσφορές, ο πλειστηριασμός συνεχίζεται μέσω της υποβολής προ­φορικών προσφορών .  Οι προφορικές προσφορές υποβάλλονται αμέσως μετά το άνοιγμα των γραπτών προσφορών, προς τους εκκαθαριστές, χωρίς χρονικό περιορισμό. Η κατακύρωση γίνεται προς τον πλειοδότη που προσφέ­ρει τη μεγαλύτερη τιμή, αφού πρώτα γίνει τρεις φορές πρόσκληση για μεγαλύτερη προφορική προσφορά. Αν δεν υπάρξει προφορική προσφορά το ακίνητο που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται σε όποιον υπέβαλε γραπτή προσφορά με τη μεγαλύτερη τιμή . 

 1. Εάν το προς εκποίηση ακίνητο είναι ήδη μισθωμένο από τον πλειοδότη-αγοραστή, αυτός υποχρεούται να συνεχίσει να καταβάλλει κανονικά το μίσθωμα έως την ημερομηνία μεταγραφής του συμβολαίου μεταβίβασης στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

12.Αποδοχή των όρων της Προκήρυξης: Η κάθε προσφορά για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει πέραν των ανωτέρω να περιέχει και δήλωση περί γνώσης και αποδοχής του περιεχομένου της παρούσης διακήρυξης.

Η σύμβαση μεταβίβασης δεν υπόκειται σε κανένα σχόλιο, καμία επιφύλαξη ή αίρεση και θα υπογραφεί ως έχει. Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η σύμβαση πώλησης των περιουσιακών στοιχείων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει αναλυτικό Υπόμνημα των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, των τίτλων ιδιοκτησίας, των τοπογραφικών, των τυχόν εκθέσεων των μηχανικών και των όρων Υποβολής προσφορών, των οποίων οφείλει να λάβει πλήρη γνώση, παρακαλείται να απευθύνεται στους παραπάνω εκκαθαριστές, οδός Θεσσαλονίκης 20 – Κιλκίς,  τηλ. 2341024880, email: ekaskilkis@gmail.com.

 Κιλκίς,21η Μαίου 2024

Οι Εκκαθαριστές

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ

Περισσότερα
Δείτε ακόμα