Κοινωνία

Εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου στο κέντρο δια βίου μάθησης στο Κιλκίς

Απο το κέντρο δια βίου μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) δήμου Κιλκίς, ανακοινώθηκε ότι για πρώτη φορά πρόκειται να υλοποιηθεί στο δήμο δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικής εμβέλειας με αντικείμενο την εκμάθηση ποντιακής διαλέκτου.
Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
«Στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας 150 ωρών, αποτελεί η ικανοποίηση του καθολικού αιτήματος του ποντιακού κόσμου και μία βαθύτατη επιθυμία για την όσο το δυνατόν περισσότερο συνέχιση της πολιτισμικής ταυτότητας στο μέλλον και διάσωση της ποντιακής γλώσσας. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν την ποντιακή γλώσσα, θα πρέπει να είναι ικανοί ώστε να μπορούν να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας την ποντιακή διάλεκτο, ενώ θα διακατέχονται από ηθική κ ψυχική ικανοποίηση γιατί πλέον θα κατέχουν γνωστικά τη γλώσσα των προγόνων τους.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων με τίτλο πράξεων «Κέντρα διά βίου μαθήσεως – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας & προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα διά βίου μαθήσεως – Προγράμματα εθνικής εμβέλειας & προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .
Το πρόγραμμα δύναται να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και εργασιακής κατάστασης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκομιδή φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του ΚΔΒΜ απογευματινές ώρες και εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου παρέχεται επίσης η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής στο email: [email protected]. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, τηλ. 23410 20041 απογευματινές ώρες, κιν. τηλ. 6975851511, υπεύθυνη εκπαίδευσης ανάπτυξης και διασφάλισης ποιότητας του Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς, Κωνσταντίνα Χαλβατζή κιν. τηλ. 6949079991, υπεύθυνη οργάνωσης του Κ.Δ.Β.Μ. δήμου Κιλκίς
και στο δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 23413 52151 και 52100 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

Περισσότερα

Δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, το «διαμάντι» της επιστημονικής έρευνας στον «πόλεμο» εναντίον του καρκίνου

Της Βασιλικής Μιχοπούλου* Ο δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος έχει λάβει έξι φορές υψηλού κύρους χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας σχεδόν […]

Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]