Κοινωνία

Εκλογή νέου συμβουλίου στον ΕΕΣ Γουμένισσας

Ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας, σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΕΣ και με την απόφαση του κεντρικού διοικητικού συμβουλίου, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση αυτού της 14 Απριλίου 2022, για διεξαγωγή στις 29.5.22 περιφερειακών συνελεύσεων ταυτόχρονα σε όλα τα περιφερειακά τμήματα του ΕΕΣ, για την εκλογή των περιφερειακών συμβουλίων τους, συγχρόνως και με την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης του ΕΕΣ για την εκλογή κεντρικού διοικητικού συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και επιτροπής δεοντολογίας, καλεί τα τακτικά μέλη του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας σε περιφερειακή συνέλευση που θα συγκληθεί την 29η Μαΐου 2022 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης διεξαγωγής της την 10 π.μ., στην Γουμένισσα στο πολιτιστικό κέντρο Γουμένισσας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών ανάδειξης εννέα μελών και δύο αναπληρωματικών μελών για το περιφερειακό συμβούλιο του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας

– Εκλογή εννέα μελών και δύο αναπληρωματικών μελών για το περιφερειακό συμβούλιο του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας (άρθρο 26 του καταστατικού ΕΕΣ).

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί ταυτόχρονα στην κεντρική διοίκηση και σε όλα τα περιφερειακά τμήματα από την ώρα επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό, μέχρι τις 18:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του σωματείου. Η καταβολή της συνδρομής του έτους 2022 και μόνον μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα της γενικής συνέλευσης και πριν την έναρξη της Ψηφοφορίας.

Οι εισφορές προηγούμενων ετών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί μέχρι την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην ως άνω περιφερειακή συνέλευση, θα συγκληθεί Α΄ επαναληπτική σύνοδος αυτής, στις 5 Ιουνίου 2022, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιθυμούντες να υποβάλουν υποψηφιότητα για το περιφερειακό συμβούλιο του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας παρακαλούνται να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας μετά συνημμένων δικαιολογητικών αυτοπροσώπως στην έδρα του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας, ΤΕΡΜΑ Γουμένισσας έως 9 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην έδρα του περιφερειακού τμήματος ΕΕΣ Γουμένισσας τηλ: εποικ.6945697778 και 6936977308.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]