Γενικά

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν στον Ιατρικό Σύλλογο

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς αποφάσισε ομόφωνα την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη:
Έντεκα (11) μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),

Προέδρου και Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Σ.) και έξι (6) τακτικών μελών καθώς και ισαρίθμων αναπληρωματικών,

Τριών (3) μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και ισαρίθμων αναπληρωματικών

Τεσσάρων (4) Εκπροσώπων του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014 στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Κιλκίς στη οδό Σπάρτης 13 στο Κιλκίς από τις 08:30 π.μ. έως τις 7.30 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη τα οποία έχουν πληρώσει την εισφορά τους για το έτος 2014, όπως ορίζει ο νόμος μέχρι την Παρασκευή 26/09/2014.

Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον Ιατρικό Σύλλογο Κιλκίς κ. Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη έως την Παρασκευή 12/09/2014 και μέχρι τις 2 μ.μ. (30 ημέρες προ της εκλογής, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Β.Δ. 11-10-1957 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 Ν.Δ. 3895/1958).

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων συνοδεύονται από βεβαίωση του συλλόγου, που θα αναφέρεται η εγγραφή και εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των υποψηφίων για το 2014 και θα εκδίδεται τις ώρες λειτουργίας των γραφείων του Συλλόγου (Δευτέρα 18:00 – 20:00 και Τρίτη έως Παρασκευή 10:00 – 12:00).

Εντός 3 ημερών ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι που νόμιμα υπέβαλαν αίτηση, οπότε και θα αναρτηθεί ο σχετικός πίνακας στα γραφεία του συλλόγου.

Για τους έχοντες δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία του συλλόγου 15 ημέρες πριν της εκλογές (27/09/2014) και οι αιτήσεις για διόρθωση πιθανού λάθους θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 01/10/2014.

Οι σταυροί προτίμησης μπαίνουν δίπλα στο όνομα του υποψηφίου για Δ.Σ. – Π.Σ. – Ε.Ε. και Εκπροσώπων στον Π.Ι.Σ. και μπορεί να είναι κατ’ ανώτατο όριο όσος είναι και ο αριθμός των εκλεγομένων μελών στο καθένα από τα παραπάνω όργανα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας