Πολιτική

Έκλεισε η «πληγή» του κυλικείου του ΚΑΠΗ Ευρώπου

Σε δραματική μεταστροφή της στάσης της υποχρεώθηκε να προχωρήσει στο θέμα της πρόσφατης εκμίσθωσης σε ιδιώτη εκμεταλλευτή του κυλικείου του ΚΑΠΗ στον Εύρωπο η δημοτική αρχή Παιονίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της Τρίτης 30.6.15, υπό το βάρος της αρνητικής απόφασης της αρμοδίως επιτροπής ελέγχου νομιμότητας της αποκεντρωμένης διοίκησης περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης γιά τους όρους προκήρυξης επί τη βάσει της οποίας υλοποιήθηκε η εκμίσθωση και γιά την οποία εκκρεμούσε ένσταση.

Μία απόφαση που εξεδόθη στις 21 Μαϊου και ουσιαστικώς εκθέτει την υπηρεσία του νομικού προσώπου του δήμου και του προέδρου Αιμιλίου Δεβετζόπουλου, καθώς κρίνει την διαδικασία ως μη νόμιμη επί τη βάσει δύο βασικών «αξόνων», όπως αναφέρει και στο έγγραφο που εστάλη προς τον δήμο.

Η πρώτη εξ αυτών αφορά στο γεγονός ότι η επίμαχη προκήρυξη δεν πληρούσε τους όρους ότι «τείνει εις πληρεστέραν εξασφάλισιν των συμφερόντων του δήμου» και η δεύτερη ότι ωρισμένοι εκ των όρων της προκήρυξης ουσιαστικώς επέτρεψαν τον αποκλεισμό συμμετοχής ενδιαφερομένων στην δημοπρασία εκμίσθωσης του κυλικείου χαρακτηρίζοντάς τους «αυθαίρετους, καταχρηστικούς» και αντισυνταγματικοιύς διότι αντίκεινται στην αρχή της ισότητας που αποτελεί θεμελιώδη εκδήλωση του κράτους δικαίου, αφού παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών».

Σκεπτικό με βάση το οποίο βεβαίως η επιτροπή ελέγχου της νομιμότητας προχώρησε στην ακύρωση της επίμαχης απόφασης του νομικού προσώπου του δήμου, και μάλιστα χωρίς να εξετάσει την σχετική ένσταση διότι με βάση το σκεπτικό της απόφασης «παρέλκει», ως αλυσιτελής, η εξέτασή της».

Σημειώνεται, ότι το ζήτημα της εκμίσθωσης του επίμαχου κυλικείου είχε «ταλαιπωρήσει» γιά αρκετό διάστημα την τοπική κοινωνία του Ευρώπου και κυρίως τους ηλικιωμένους κατοίκους και μέλη του ΚΑΠΗ, δεδομένου του κλεισίματός του γιά ωρισμένο διάστημα και μετά ανοικτό χωρίς τις υπηρεσίες του κυλικείου χωρίς την νέα μίσθωσή του.

Κάτι το οποίοι καταδεικνύεται και από το γεγονός, ότι το επίμαχο θέμα είχε συζητηθεί και μάλιστα σε υψηλούς τόνους σε δύο προγενέστερες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με πρωτοβουλία των δύο συνδυασμών της μειοψηφίας που διά στόματος των επικεφαλής των Κωνσταντίνου Σιωνίδη και Σόνιας Συμεωνίδου είχαν θέσει το θέμα της «φωτογραφικής» προκήρυξης αλλά και του πρώην δημάρχου του δήμου Ευρωπού Ευθυμίου (Μάκη) Κουρτζανίδη μετέπειτα την βάση των προβλημάτων που δημιουργούσε στους γέροντες η έλλειψη λειτουργίας του κυλικείου έστω και γιά λίγες ώρες.

Ενδεικτικό της πλήρους μεταστροφής της δημοτικής αρχής επί του θέματος, που μάλιστα συζητήθηκε στην συνεδρίαση εν την απουσία του προέδρου του νομικού προσώπου του κ. Αιμιλίου Δεβετζόπουλου είναι το γεγονός, ότι ο εκ των συμβούλων της πλειοψηφίας Γεώργιος Φράγκος προέβη σε δήλωση συγγνώμης κατά του συναδέλφου του Κωνσταντίνου Σιωνίδη, εναντίον του οποίου είχε διατυπώσει σαφείς κατηγορίες περί «μη έντιμης άσκησης πολιτικής» επί του εν λόγω ζητήματος όταν είχε συζητηθεί στην προγενέστερη συνεδρίαση.

Τονίζεται ότι στο μεσοδιάστημα από την ημέρα ανακοίνωσης της ακυρωτικής απόφασης της επίμαχης προκήρυξης από μέρους της αποκεντρωμένης μέχρι την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, είχαμε την επαναπροκήρυξη της δημοπρασίας γιά την εκμίσθωση του κυλικείου και την επιλογή από τον ίδιο ιδιώτη την διαφοροποίηση ότι κατακυρώθηκε στα 3.700 ευρώ τον χρόνο έναντι των 1.500 ευρώ που προέβλεπε η προηγούμενη.

Δείγμα ότι με προσεκτικότερα βήματα θα μπορούσε να αποφευχθεί μία περίπτωση που προκάλεσε αναστάτωση και ένταση σε κοινωνικό και αυτοδιοικητικό πεδίο.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα