Αγροτικά

Έκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας στην ΠΕ Κιλκίς

Ενημερώνουμε τους μελισσοκόμους της Π.Ε Κιλκίς ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 37 / 48518 / 1 Μαρτίου 2022, ΦΕΚ 924 τ Β΄, σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο της Ελλάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), χορηγείται ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, εφεξής « μελισσοκομική ταυτότητα ».

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε ενεργού μελισσοκόμου τα οποία ανακτώνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του

ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,

β) για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,

γ) για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,

δ) για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού – εξοπλισμού ή κενών κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών,

ε) για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,

στ) για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις, κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,

ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Για να εκδώσουμε τις μελισσοκομικές ταυτότητες παρακαλούμε τους ενεργούς μελισσοκόμους να μας προσκομίσουν πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας-έγχρωμες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24.2.23.

(Δεν αναφερόμαστε σε όσους μας έχουν προσκομίσει ήδη τις απαραίτητες φωτογραφίες)

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Η έκτη καλύτερη

Την έκτη καλύτερη επίδοση σε εθνικό επίπεδο, με ποσοστό 5,27%, κατέγραψε στο Κιλκίς το πρωτοεμφανιζόμενο στα πολιτικά δρώμενα της χώρας […]