Αγροτικά

Εισέπρατταν επιδοτήσεις μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αγρότες του νομού Κιλκίς

Εξιχνιάστηκαν από την διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος δύο υποθέσεις παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων από αγρότες – παραγωγούς και προμηθευτές σπόρων βάμβακος μεεξαπάτηση του πργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει εμπλοκή πέντε Ελλήνων παραγωγών βαμβακιού στο νομό Αιτωλοακαρνανίας καθώς και δύο ατομικών εμπορικών, επιχειρήσεων και οκτώ αγροτών-παραγωγών στον νομό Κιλκίς.
Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή, έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων και παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
Προκύπτει σημαντική οικονομική ζημιά εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου, που θα προσδιοριστεί επακριβώς μετά με την ολοκλήρωση του σχετικού ελέγχου.
Εις βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκαν αυτοτελείς ποινικές δικογραφίες για τα κατά περίπτωσιν αδικήματα της απάτης, της φοροδιαφυγής, της έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων και της παράβασης της νομοθεσίας για τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων.
Όσον αφορά στην υπόθεση των παραγωγών του νομού Κιλκίς, που αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της αρχικής έρευνας, διενεργήθηκαν σχολαστικοί έλεγχοι παραστατικών προμηθευτών σπόρων βάμβακος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε περιοχές του Κιλκίς και της Πέλλας.
Σε έρευνες, που διενεργήθηκαν σε δύο επιχειρήσεις – εκδότες τιμολογίων αγοράς σπόρων βάμβακος στην περιοχή της Γουμένισσας, κατασχέθηκαν πέντε μπλοκ δελτίων αποστολής τιμολογίων καθώς και αντίγραφα στελεχών αυτών.
Από τον έλεγχο, που ακολούθησε, προέκυψαν ποινικές ευθύνες και διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν αντίστοιχες κυρώσεις σε βάρος και των δυο επιχειρήσεων, καθότι χορήγησαν πλαστά τιμολόγια αγοράς σπόρων σε οκτώ τουλάχιστον αγρότες, οι οποίοι στη συνέχεια τα παρουσίασαν, ως παραστατικά και έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συνολικού ποσού 83.755,58 ευρώ.
Οι παραβάσεις, που βεβαιώθηκαν στις παραπάνω επιχειρήσεις, αφορούν σε αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα φοροδιαφυγή, μέσω εκδόσεως πλαστών φορολογικών στοιχείων καθώς επίσης παραβάσεις της νομοθεσίας του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.), καθώς διαπιστώθηκε ελλιπές περιεχόμενο των απαραίτητων στοιχείων έκδοσης σε δελτία αποστολής -τιμολόγια.
Οι δικογραφίες, οι οποίες σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελίες πρωτοδικών Μεσολογγίου και Κιλκίς, αντίστοιχα ενώ οι συνταχθείσες εκθέσεις φορολογικού ελέγχου απεστάλησαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις προβλεπόμενες πράξεις καταλογισμού, σε σχέση με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα