Γενικά

Ειδικότητα βοηθού νοσηλευτή θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ του νοσοκομείου Κιλκίς το β’ εξάμηνο

Με την αρ.πρωτ.28/1/2016 ανακοίνωση του υπουργείου υγείας θα λειτουργήσει στο δημόσιο ΙΕΚ του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς, αρμοδιότητας υπουργείου υγείας, τμήμα α’ εαρινού εξαμήνου με την ειδικότητα «Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας».

Αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων για επιλογή στο ΔΙΕΚ Γ.Ν.Κιλκίς θα υποβάλλονται από 2 έως 12 Φεβρουαρίου 2016, τις ώρες 09.00-14.00.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

-Σχετική αίτηση(Παρέχεται από το ΙΕΚ)

-Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών,πρωτότυπος και φωτοτυπία

-Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο(ή φωτοτυπία επικυρωμένη)

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας

-Βεβαίωση ΙΚΑ ή δημόσιας υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

-Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το τηλέφωνο 2341351646.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]