Γενικά

Εγκρίθηκε σύστημα αειφορικής διαχείρισης της λίμνης Δοϊράνης

Με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης, προϋπολογισμού 1,4 εκατ. ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020.

Σε σχετική ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια αναφέρει τα εξής:

«Η Λίμνη Δοϊράνη αποτελεί έναν ανεκτίμητης αξίας, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, φυσικό πλούτο με ευαίσθητο περιβαλλοντικό χαρακτήρα αλλά και ισχυρό αναπτυξιακό απόθεμα.

Η προστασία, η διατήρηση καθώς και η ανάπτυξή της βασίζεται στις δύο συνιστώσες της οι οποίες λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, την περιβαλλοντική και την κοινωνικοοικονομική.

Με δεδομένα ότι η προστασία του υγροτοπικού οικοσυστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του υγροβιότοπου, ότι η κοινή διαχείριση της λίμνης βασίζεται σε νόμους και συμφωνίες που εδράζονται σε δεδομένα που έχουν μεταβληθεί δραματικά και χρήζουν άμεσης επικαιροποίησης, καθώς και το γεγονός ότι οι λειτουργίες της λίμνης βασίστηκαν μέχρι τώρα σε αποσπασματικές, μεμονωμένες και αυτόνομες δράσεις, δημιουργούνται σήμερα ισχυρές βάσεις και προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον ευκαιρίας μέσα από μία κοινή προσέγγιση προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, που θα μπορεί μεσοπρόθεσμα να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την κοινωνική της αναβάθμιση, με πρωταρχικό όμως σκοπό τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Για τους ανωτέρω λόγους, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε την πράξη με τίτλο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοιράνης» η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020, προϋπολογισμού 1.397.152,60 ευρώ.

Η εν λόγω πράξη χαρακτηρίζεται για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της, την ανάπτυξη σημαντικών υποδομών, την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων, για το περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη αλλά και για τη θεσμική και οικονομική της βιωσιμότητα ακόμη και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για την επιλογή της αλλά και για την ουσία υλοποίησή της.Με βάση όλα τα ανωτέρω η υλοποίηση του έργου κρίνεται όχι μόνο ως σκόπιμη αλλά και ως στρατηγικής σημασίας από πλευράς ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής πολιτικής στους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, τα πακέτα εργασίας των δράσεων περιλαμβάνουν τις εξής πράξεις: Διαχείριση του έργου, πληροφόρηση και δημοσιότητα, στρατηγικό σχέδιο ευθύνης του δήμου Κιλκίς, σύστημα διαχείρισης του οικοσυστήματος , ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση.»

Περισσότερα
Δείτε ακόμα