Εκπαίδευση

Εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκίς

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκίς κλείνει το πρώτο έτος λειτουργίας του και συνεχίζει την προσπάθεια να βοηθήσει τους πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση.

Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν από τα τέλη Μάιου κάθε έτους, ώρες 17:00-20:30μ.μ, στο χώρο του 3ουΓυμνασίου Κιλκίς, Τέρμα Ευρώπης, Κιλκίς, τηλ: 2341028860 (κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, το σχολείο θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη 09:00 π.μ-12:00 μ.μ).

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας δίνει τη δυνατότητα στους ενήλικες να συνεχίσουν τις σπουδές τους, ώστε να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Η διάρκεια φοίτησης είναι 18 μήνες. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες από Δευτερά έως Παρασκευή. Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί βάση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων και στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι σύγχρονες μέσα από την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε project, χωρίς τη διεξαγωγή εξετάσεων. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων γίνεται με περιγραφικό τρόπο.Οι απόφοιτοι των ΣΔΕ μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο).

Βασικός στόχος των ΣΔΕ είναι οι ενήλικες να αποκτήσουνσύγχρονεςγνώσεις και δεξιότητες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν τη θέση εργασίας τους. Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική (με δυνατότητα απόκτηση ECDL), Αγγλική Γλώσσα, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αισθητική Αγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν το απολυτήριο Γυμνασίου μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες με το διευθυντή του ΣΔΕ Βουλγαράκη Χαράλαμπο στο τηλέφωνο 2341028860 ή στο e-mail: [email protected] ή να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα: http://sde-kilkis.kil.sch.gr/.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα