Γενικά

Εγγραφές πτυχιούχων στο δημόσιο ΙΕΚ Παιονίας

Απόφοιτοι/ες ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, και ΤΕΕ β’ κύκλου, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες στο γ’ εξάμηνο. Για το ΔΙΕΚ Παιονίας, στο νέο εαρινό εξάμηνο 2016Α, μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των παρακάτω σχολών στην ειδικότητα του τεχνικός αμπελουργίας και οινολογίας στο γ’ εξάμηνο φοίτησης :

ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

ΕΠΑ.Λ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑ.Λ. ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΠΑ.Λ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΑ.Λ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΑ.Σ ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

ΕΠΑ.Σ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ

ΕΠΑ.Λ ΑΜΕΡIΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τ.Ε.Λ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ε.Π.Λ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ) θα γίνονται στο ΔΙΕΚ μέχρι τη Δευτέρα 22.2 16.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης, θα αποστέλλεται στη ΓΓΔΒΜΝΓ πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο των καταρτιζομένων, ο τίτλος με βάση τον οποίο έγινε η κατάταξή τους και η ειδικότητα των ΙΕΚ στο γ΄ εξάμηνο της οποίας κατατάχθηκαν.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ο κατάλληλος αριθμός

Η συνδυασμένη κρίση των τελευταίων χρόνων, επί δεκαετία οικονομική, επί τριετία υγειονομική και την τελευταία διετία ενεργειακή, επέτεινε τις συνέπειες […]