Ευχαριστίες προς την ΠΥ Γουμένισσας γιά έμπρακτη ενημέρωση μαθητών

Γενικά /

ΠΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η διευθύντρια, ο σύλλογος διδασκόντων και οι μαθητές και μαθητριες του γενικού λυκείου Αξιούπολης ευχαριστούμε θερμά τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γουμένισσας, υποδιοικητή Αλέξανδρο Ταρινίδη και πυροσβέστες Ι.Αραμπατζή, Η. Πιπιλακίδη και Χ.Καρπάτση γιά την πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση που πραγματοποίησαν στο λύκειο την Τρίτη 21.10.14.
Η άμεση και παραστατική ενημέρωση τους για τους βασικούς κανόνες αντισεισμικής προστασίας και πυρόσβεσης καθώς και η έμπρακτη παρουσίαση- επίδειξη της λειτουργίας των πυροσβεστικών οχημάτων και των καθηκόντων των πληρωμάτων τους συντέλεσαν στην περαιτέρω εμπέδωση βασικών και απόλυτα χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων για όλους μας.
Τους ευχαριστούμε, επίσης, για την κατευθυντήριες οδηγίες που μας έδωσαν σχετικώς με την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τέλος για τις πληροφορίες τους σχετικώς με το επάγγελμα του πυροσβέστη και τη διαδικασία επιλογής του από όσους ενδιαφέρονται.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα