Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Έφηβος ετών … 98!

Είναι γνωστόν, ότι εδώ και πολύ καιρό το σωματείο των εργαζομένων της “Καπνικής -Μιχαηλίδη” Α.Ε προσπαθεί να εκποιήσει γιά λογαριασμό των μελών του μία ποσότητα διεκδικουμένων από τράπεζες-πιστωτές της εταιρείας, αποθηκευμένων καπνών.

Ένας αγώνας, που μπορεί δικαστικώς να δικαιώθηκε πριν λίγο καιρό, όμως πρακτικώς θα ήταν αδύνατον να έχει ουσιαστική αξία αν τα επίμαχα καπνά σε όλη την διάρκεια της πολύμηνης αυτής δικαστικής διαμάχης δεν συντηρούνταν καταλλήλως, ώστε να διατηρηθούν εμπορεύσιμα.

Και πίσω από αυτήν την προσπάθεια και την ανάλογη χρηματική υποστήριξη ήταν και εξακολουθεί να παραμένει, έως ότου αυτά εκποιηθούν τελικώς, ένα πρόσωπο με μεγάλη διαδρομή στον επιχειρηματικό κόσμο, ο πατέρας του σημερινού ιδιοκτήτης της “Καπνικής” Αλέξανδρου Μιχαηλίδη, ο Ιωάννης Μιχαηλίδης.

Εννενήντα οκτώ ετών πλέον με πνεύμα …πραγματικού εφήβου, που υπήρξε ιδιοκτήτης της “Καπνικής” στο παρελθόν, και ο οποίος είναι ιδιαιτέρως γνωστός στους καπνεργάτες για την φιλεργατική του πρακτική ως επιχειρηματίας του κλάδου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα